הודעות מערכת וביטול שיעורים

ביטול שיעורים והודעות מערכת

היעדרויות מורים

לשבוע שבין: 19/10/2021-14/11/2021

*יש ללחוץ על היום המבוקש, על-מנת שתיפתח רשימת המרצים שיעדרו באותו יום.

דילוג לתוכן