מכללת קיי פותחת את הקורסים במסלולים שונים, לשומעים חופשיים המעוניינים להתחיל ללמוד בסמסטר א' בשנת הלימודים תש"ף.

סמסטר א' יתחיל ביום א', כ"ח בתשרי תש"ף 27.10.2019

 

שומע חופשי הוא מי שמבקש ללמוד באקדמיה קורס אחד או יותר שלא לתואר, בקורסים הפתוחים לשומעים חופשיים. הלימודים אינם מיועדים לסטודנטים הרשומים בסטטוס לומד סדיר במכללה. רשימת קורסים מתפרסמת באתר ביה"ס להתפתחות מקצועית ומתעדכנת מעת לעת.

 

על השומע החופשי לבחור אחת משתי אפשרויות לימודים:

1. לימודים לצורך העשרה עצמית ללא חובת בחינה ו/או מטלות אקדמיות. היקף הלימודים ותחומי הדעת נתונים לבחירה חופשית של הלומד.
2. לימודים המקנים הכרה אקדמית, בהיקף של עד 14 ש"ש בסה"כ במסלול התואר הראשון*, ועד 5 ש"ש בסה"כ במסלול התואר השני**. הלומד יירשם לקורס, ישלם שכ"ל, יהיה מחויב למלא את כל הדרישות להשלמתו, להיבחן בסופו ולקבל גיליון ציונים רשמי. יש להדגיש, שהלומד אינו נמנה עם תלמידי המכללה לתואר ראשון/שני.

 

* הקורסים צריכים להיבחר מתוך תוכניות/מסלולים/מחלקות לימודים שונות. לא ניתן לרכז את כל השעות בתחום דעת אחד.
** בקורסים במסלול התואר השני זכאים ללמוד מי שהנם בעלי תואר ראשון לפחות.

שכר לימוד

נושא מחיר
דמי רישום (שלא יוחזרו במקרה של ביטול ע"י הנרשם)  50 ש"ח
שומע חופשי מחויב בתשלומים נלווים 230 ש"ח
קורס לקהל הרחב בהיקף כולל כ 30 שעות לימוד בסמסטר בתוכנית מהתואר הראשון 726 ש"ח
קורס לקהל הרחב בהיקף כולל כ 30 שעות לימוד בסמסטר בתוכנית מהתואר השני 726 ש"ח

 

שכר לימוד לקורסי אנגלית:

רמה מחיר
טרום בסיסי א' 2,500 ש"ח
טרום בסיסי ב' 2,000 ש"ח
בסיסי 2,000 ש"ח
מתקדמים א' 1,500 ש"ח
מתקדמים ב' 1,500 ש"ח

 

 

הערות:

 • גמלאים יקבלו הנחה של 25% מהמחירים הנקובים לעיל (כגמלאים ייחשבו: אישה מעל גיל 60 וגבר מעל גיל 65).
 • תשלום נוסף עבור סיורים/חומרי למידה ייחודיים וכו' ייגבה בהתאם בקורס הרלוונטי.

נהלי רישום

 1. הרישום לקורסים הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
  לאחר מילוי טופס רישום ומסירתו, יתבצע רישום בפועל וניתן יהיה לדעת אם נותר מקום בקורס, במידה והקורס מלא נודיע על כך טלפונית, למס' הטלפון המצוין בטופס ההרשמה, וכן באמצעות מייל לכתובת שתצוין על גבי הטופס. במקרה כזה יוחזרו דמי הרישום.
 2. הרישום לקורס המבוקש יעשה על ידי:
  א. מילוי טופס הרישום והעברתו לאחד מכתובות המייל הבאות: nomi63@kaye.ac.il או einavb@kaye.ac.il או לפקס: 08-6402888.
  ב. מילוי כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד והעברתו אלינו למיילים/פקס שצוינו לעיל.
  ג. תשלום דמי הרשמה בסך 50 ₪. (דמי הרישום אינם מוחזרים במקרה של ביטול הלימודים).
  ד. במידה והקורס כולל סיורים, יש להציג אישור רפואי מלא וחתום.

התאמות, מלגות, ספריה וחנייה

1. ללומדים במסלול הכרה אקדמית תינתנה התאמות בבחינות כנהוג במכללה. ההתאמות מיועדות למי, שהנם בעלי לקויי למידה/הפרעת קשב/מגבלות רפואיות. נדרשים מסמכים רפואיים.
2. הלומדים אינם זכאים למלגות.
3. חנייה במכללה אפשרית באמצעות: תו חנייה חופשי לשנה בעלות של 150 ₪ או עשרה כרטיסי חניה ל 10 כניסות בעלות של 100 ₪.
4. שומע חופשי זכאי להשתמש בשירותי הספרייה. יש להציג אישור לימודים, להפקיד המחאת פיקדון ע"ס 500 ₪ ולשלם בעבור מנוי שנתי סך של 250 ש"ח בגזברות. המחאת הפיקדון תוחזר לאחר החזרת הספרים בסיום שנה"ל.

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן