מלגת דיקן

מכללת קיי מעמידה לרשות הסטודנטים הלומדים בשנים א'-ד' מספר מצומצם של מלגות שמטרתן לסייע לסטודנטים במימון שכר הלימוד.
מלגות הסיוע מוענקות על סמך מצב כלכלי ומשפחתי של הסטודנט, תוך התייחסות לכלל מבקשי המלגות.
לתשומת הלב, מלגות מטעם משרד הדיקן ומטעם קרנות חיצוניות מסויימות מחייבות פעילות קהילתית בתמורה לקבלת המלגה וכמו כן, נוכחות בטקסים כתנאי לקבלת המלגה.
משרד הדיקן יחליט אם לאשר או לדחות את הבקשה על פי המסמכים שיגיש הסטודנט.

 

 

מי זכאי להגיש בקשה למלגה?

סטודנט הלומד בשנים ב'-ג' לפחות 20 ש"ש
סטודנט הלומד בשנה ד' לפחות 12 ש"ש
עדיפות בקבלת המלגה תינתן לסטודנטים סדירים

 

 

מי אינו זכאי להגיש בקשה למלגה?

1. סטודנט ששכר הלימוד שלו ממומן במלואו על ידי גורם כלשהו (כגון: משרד החינוך: מלגה מועדפת, מקום עבודה, ביטוח לאומי,פיס ואחרות).

2. סטודנט שמקבל הנחת אחים או עובד מכללה.

 

חשוב לדעת!

  1. טפסים ללא אסמכתאות מעודכנות וללא פירוט מקורות הכנסה או אי הכנסה לא יבדקו והבקשה תדחה.
  2. סטודנט שקיבל מלגה ממקור נוסף, חייב להצהיר על כך בטופס הבקשה.
  3. המלגות תועברנה לזכאים באמצעות זיכוי בחשבון שכר הלימוד. סטודנט אשר השלים את תשלום שכר הלימוד יקבל את המלגה בהמחאה.
  4. סטודנט שיפסיק את לימודיו במהלך שנת המלגה – יידרש להשיב את המלגה לקופת המכללה.

 

 

אילו אישורים יש לצרף לבקשה לאימות הפרטים?

1. הכנסה/אי הכנסה: יש לצרף צילום ברור של אישורי הכנסה או אי-הכנסת הסטודנט + הוריו או הסטודנט+ בן/בת הזוג.
2. עובדים שכירים: 3 תלושי משכורת מ-3 חודשים אחרונים.
3. אחרים: אישורי הבטחת הכנסה/ גובה הפנסיה/קצבת ביטוח לאומי ילדים/ קצבת זקנה/נכות/שאירים וכו'. פנסיונר העובד עבודה נוספת, חלקית או מלאה ימציא אישורי הכנסה בנוסף.
4. משפחה חד הורית: יש לצרף אישור המעיד על המצב המשפחתי וגובה תשלומי המזונות.
5. מובטל או לא עובד: יש לצרף אישור על תשלום ביטוח לאומי או אישור "מעמד לא עובד" של הביטוח הלאומי (לא יתקבל אישור על אי קבלת גימלה מביטוח לאומי).
6. צילום ברור של תעודת הזהות של האב והאם כולל הספח בו רשומים האחים/יות מתחת לגיל 18.
7. בני זוג המשרתים בצבא (שירות חובה)/שירות לאומי: יש לצרף אישור שירות עדכני.
8. אישור לימודים של בני משפחה: בני זוג הלומדים במוסד אקדמי כלשהו. חובה כי על גבי האישור יציינו היקף מערכת השעות וגובה שכר הלימוד.
9. סטודנט נשוי נדרש לצרף צילום ברור מתעודת הזהות שלו, כולל הספח בו רשומים ילדיו על גיל 18.
10. עולים חדשים: צילום תעודת עולה עם פרטים המעידים על שנת העלייה.
11. סטודנט בודד בארץ: יצרף אישור על כך ממנהל רישום האוכלוסין במשרד הפנים, או צילום תעודת עולה.
12. צילום תעודת זהות של הסטודנט כולל ספח.
13. צילום תעודת שחרור מהצבא/שירות לאומי של הסטודנט.

דף ההוראות מנוסח בלשון זכר אך פונה לזכר ונקבה כאחד.
פרטים על מלגות נוספות ויתר שירותי משרד דיקן ניתן למצוא באתר הדיקן

לטופס בקשת מלגת דיקן – לחצו כאן.   לדף הוראות למילוי בקשה – לחצו כאן

דילוג לתוכן