הנחיות לכתיבת עבודות פרויקט הגמר

הנחיות לכתיבת עבודות פרויקט הגמר

מהו פרויקט הגמר?

פרויקט הגמר הוא פרויקט אקדמי המוגש כחלק מחובות הסטודנט לתואר השני M.Ed. זוהי עבודת חקר של חכמת המעשה, המעוגנת בעשייה האישית של כל אחד מהמשתתפים. העבודה יכולה לעסוק במגוון רחב של שאלות חקר הנוגעים לתחומי העשייה של הלומדים כמו שאלות הנוגעות בעשייה החינוכית, הוראת הדיסציפלינות, פיתוח והערכה של תוכניות לימודים, ברור תפיסות'הבנה של מושגים וכד'. מטרת הפרויקט היא לזהות ולנסח שאלה המתייחסת לעבודתו של כל אחד כמורה, לחקור שאלה זו ולפרש את ממצאי המחקר בהתאם למתבקש לשיפור ההוראה והלמידה.

הפרויקט מביא לידי ביטוי את מכלול הלמידה של הסטודנט בתוכנית, תוך התייחסות לידע העיוני והמעשי בתחום הלמידה וההוראה וליכולת המחקרית.

פרויקט הגמר יכלול את המרכיבים הבאים:

 

שער בעמוד השער ירשמו שם המכללה, שם התוכנית, נושא העבודה, שם הסטודנט, שם המנחה, תאריך (ראו נספח)
תוכן העניינים בתוכן העניינים יפורטו כל פרקי העבודה
תקציר התקציר (בהיקף של 300-500 מילים).יפרט את הסוגיה בה עוסק הפרויקט, דרכי המחקר והמסקנות העיקריות.
הקדמה ההקדמה תכתב מן ההיבט האישי ותתייחס לרקע לבחירת הסוגיה ולמשמעותה עבור הכותב. בהקדמה מקובל לציין תודות לאנשים שסייעו לתהליך הכנת הפרויקט. (כעמוד)
סקירה ספרותית פרק זה מציג ניתוח ודיון בסוגיה הנחקרת, בהתייחסות לתיאוריות וממצאי מחקרים קודמים שבוצעו בתחום. הסקירה הספרותית מציגה את הידע המדעי העדכני בנושא החקר ומובילה לשאלות הנבדקות.
מתודולוגיה הפרק המתודולוגי מתייחס לדרך החקר, לכלי המחקר ולאוכלוסיה הנחקרת.אוכלוסיית המחקר – תיאור האוכלוסייה/ המערכת ורציונל הבחירה.

דרך המחקר – תאור המתודולוגיה המחקרית שנבחרה והבהרת הרציונאל לבחירה.

כלי המחקר ומדדי הניתוח – תיאור מהות המחקר (מחקר איכותי, מחקר כמותי, מחקר פעולה וכד') וכלי המחקר שבהם נעשה שימוש בהתייחס לסוגיהם השונים: תצפיות, ראיונות, שאלונים וכד'. כמו כן תאור דרכי הניתוח הנבחרות: ניתוח תוכן, ניתוח נרטיבי, ניתוח סטטיסטי וכד'.

ממצאים הממצאים יוצגו בהתייחס לשאלות ולמטרות החקר השונות. בפרק זה יש לערוך גם את ניתוח הממצאים והערכתם וכן דיון ראשוני במה שעולה מניתוח זה.
דיון מסכם בפרק זה יש להציג דיון מושכל וביקורתי בהתייחס לממצאים ולידע התיאורטי בתחום, לבחון מהן השאלות והתובנות הנובעות מן החקר וכיצד הממצאים של החקר הנוכחי מתייחסים לידע הקיים בתחום. בנוסף בפרק זה יש להציג גם שאלות פתוחות, לדון במגבלות החקר ולהציע כיוונים אפשריים להמשך הדרך. הפרק יעסוק גם בפן האישי של כותב/ת העבודה מתוך התבוננות רפלקטיבית על הלמידה של הכותב/ת על עצמו/ה ועל ההקשר המקצועי של תהליך הלמידה האישי.
ביבליוגראפיה ביבליוגראפיה רלוונטית עדכנית (לפחות 15 פריטים). כתיבת הביבליוגרפיה באופן מוקפד לפי כללי ה APA
נספחים הנספחים יכללו חומרים ששימשו לחקר כמו שאלונים, ראיונות וכד'.

היקף פרויקט הגמר : 60 -50 עמודים כולל ביבליוגראפיה ללא דף שער ונספחים.
 

הגשת הפרויקט

הפרויקט יוגש בשלב ראשון בשני עותקים לצורך קריאה ואישור ע"י המנחה, ולקריאה של קורא חיצוני. לאחר אישור הפרויקט ע"י שני הקוראים כולל הכנסת תיקונים, במידה ויידרשו, יוגשו למזכירת בית הספר ללימודים מתקדמים חמישה עותקים .

ציון

הציון הסופי יקבע על ידי המנחה לאחר ההגשה הסופית. ציון סופי של 80 לפחות מהווה תנאי לסיום הלימודים בתוכנית.

צורת ההגשה של הפרויקט והסמינריון

 • הדפסה בצבע שחור על דפים לבנים בגודל 4 A.
 • השוליים משני הצדדים יהיו 2.5 ס"מ.
 • הדפסה בגופן David , גודל 12.
 • רווח בין השורות: אחד וחצי.
 • רווח בין פסקאות: שורה (בנוסף לרווח הרגיל בין השורות).
 • הדפסת כותרות ראשיות במודגש (Bold) בגופן 14.
 • הדפסת כותרות משניות במודגש בגופן בגודל 12.
 • כל פרק יש להתחיל בעמוד חדש.
 • המספור ימוקם בתחתית העמוד ובמרכז.
 • אין למספר את שער הפרויקט, תוכן העניינים, ועמוד התקציר. המספור יתחיל בהקדמה.
 • עמודי הביבליוגרפיה ימוספרו כחלק מהמסמך.
 • עמודי הנספחים לא ימוספרו כחלק מהמסמך.
לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן