ועדה לעידוד פעילות מחקרית

ועדה לעידוד פעילות מחקרית

 

עידוד ישיר ותקנון להגשת הצעות מחקר

עידוד עקיף

ארגון וניווט מחקרים במכללה

דוחות ותקצירי מחקרים בתמיכת ועדה לעידוד פעילות מחקרית

טפסים

קישורים

דוחות מחקר (עותקים בחדר עיון שבספרייה)

 

ועדה לעידוד פעילות מחקרית היא גוף מתנדב של שבעה חברים בעלי תואר דוקטור, הם מיצגים בדרך כלל, את רוב הדיסציפלינות במכללה, והם גם בעלי תפקידים במכללה. תפקידם העיקרי של חברי הועדה הוא לעודד אנשי מכללה שונים לעסוק במחקר בכל תחום אפשרי.
הועדה עושה זאת דרך:

 עידוד ישיר

חלוקת תקציב נתון בין אנשי המכללה, העוסקים במחקר. התקציב מיועד לפנוי זמן ולהוצאות מחקר בסיסיות.

עזרה בהכנת הצעות מחקר, במחקרים ובהרצאות.

עידוד לצאת לכנסים. על ידי מתן עזרה במימון.

סיוע בהוצאת ספר – מימון חלקי, בהצגת קבלות. הסיוע יוענק אחת לשלוש שנים.

עידוד חוקרים לפרסם בעיתונות אקדמית ואחרת, בארץ ובחו"ל, ע"י עזרה במימון (תרגום ופרסום).

תקנון ועדת מחקר לסיוע

 

עידוד עקיף

חוקרים המקבלים תקציב חייבים להציג את מחקרם במכללה.

פרסום תקצירי המחקרים לכל אנשי המכללה.

הצגת המחקרים בספריה לעיון.

יידוע על קרנות מחקר שניתן להיעזר בהן.

יידוע על כנסים.

 

   הגשת הצעות מחקר ארוכות טווח

          אופן הסיוע  – ועדת המחקר ממליצה להגיש למופ"ת הצעות למחקרים שהזמן הנדרש לביצועם עולה על שנה אחת.

          הועדה תאשר את ההצעה ותעביר לחתימתה של נשיאת המכללה

          אופן מימוש התקציב – למידע על כללי הגשת הצעות ועל סיוע כספי ניתן לעיין באתר רשות המחקר של מכון מופ"ת.

 

ארגון וניווט מחקרים במכללה

בשנים האחרונות, הועדה לקחה על עצמה גם לטפל בצדדים האתיים והארגוניים של מחקרים הנעשים בתוך המכללה. הועדה מטפלת ב:

קביעת כללי אתיקה ונהלים לעריכת מחקר במכללה.

ארגון וניווט בקשות למחקר במכללה ע"י חוקרים מבחוץ.

ארגון וניווט בקשות למחקר של אנשי המכללה בתוך המכללה.

יידוע של כל הגורמים על מחקרים אלה.

בכך היא מאפשרת הפצת רעיון המחקר בין אנשי המכללה, יחד עם שמירה על זכויות הנבדקים, והגשת עזרה בפועל לחוקרים לעשות את עבודתם באופן נוח ומסודר.

קביעת כללי אתיקה ונהלים לעריכת מחקר במכללה.

ארגון וניווט בקשות למחקר במכללה ע"י חוקרים מבחוץ.

ארגון וניווט בקשות למחקר של אנשי המכללה בתוך המכללה.

יידוע של כל הגורמים על מחקרים אלה.

בכך היא מאפשרת הפצת רעיון המחקר בין אנשי המכללה, יחד עם שמירה על זכויות הנבדקים, והגשת עזרה בפועל לחוקרים לעשות את עבודתם באופן נוח ומסודר.

 

דוחות ותקצירי מחקרים בתמיכת ועדה לעידוד פעילות מחקרית:

 

2008-2009 

 

Scientific Survey: Synthetic approach to games teaching in physical education and sport training of youth. Felix Lebed (2008-2009).

 

דו"ח מחקר: מחקר מעקב אחר א) כשירותן המקצועית של המורות, בוגרות מסלול חינוך מיוחד; ב) זיהוי מקורות הידע של המורות ובחינת קישורן למסגרת העבודה ולהתנסות במהלך ההכשרה להוראה. דיתה פישל, מכללת קיי; אסתר טובלי, מכללת שאנן. (נובמבר 2009).

 

2010

 

דו"ח מחקר: רופאות חלוצות בארץ ישראל, 1914-1900. ציפורה שחורי-רובין. (יוני 2010).

 

2011

 

Online mathematical competition: using virtual marathon to challenge premising students and to develop their persistence. Vktor Freiman, Universite de Moncton, Canada; Mark Applebaum, Kaye Academic College of Education. 2011.

 

ניהול ומגדר בארץ ישראל לדמותן של מנהלות בתי ספר בשלהי התקופה העות'מאנית 1914-1889. ציפורה שחורי-רובין. יוני 2011.

 

כתיבת משובים בהכשרת מורים: הכשרת מורים לתפקידם כמקדמי כתיבה. אתי כהן, נורית נתן, בלהה טרייביש. יוני 2011.

 

2012

 

כתיבת  הכשרת מורים לניהול שיח לימודי. כהן (סייג) אתי, נתן נורית, ורדי-ראט אסתר וגלסנר אמנון. יוני 2012. (יחידת מחקר, מכללת קיי).

 

פסיכולוגיה חיובית בהכשרה להוראה: חוויות של 'זרימה' בלמידה ובהתנסות המעשית בקרב סטודנטים להוראה. רפאלי ורד. ספטמבר 2012.

 

Tracking changes in mathematical creative thinking of secondary school students which perform inquiry in mathematics. Peter Samovol, Alexander Braverman. October 2012. 

 

 

טפסים

 

טופס בקשה לאישור השתתפות בכנס – בחו"ל

טופס בקשה לאישור השתתפות בכנס – בארץ

 

קישורים

 

ספריית מכון מופ"ת

באתר זה ניתן למצוא מאגרי מידע שונים, מאתר כנסים וקישורים לכתבי עת בנושאי חינוך

 

רשות המחקר הבין-מכללתית

באתר זה ניתן לקבל מידע אודות תמיכה כספית במחקרים ורשימת יועצים מומחים בתחומי תוכן שונים

 

מדריך לציטוט ביבליוגרפיה

APA CitationGuide

 

כנסים בנושאי חינוך

 

מאגר אריק לאיתור תקצירי מאמרים, חומרי הוראה וסקירות בנושאי חינוך:  Eric 

 

דוחות מחקר (עותקים בחדר עיון שבספריה):

 • מיכל רוזנברג, מירי מונק, ענת קינן (2005). דף תלמוד כמטאפורה לטקסט מדעי
 • ענת קינן, מיכל רוזנברג, מירי מונק, נורית עילם (2005). צאצאי הזמן ודיירי המרחב- עולים בשנות ה-90.
 • דיתה פישל, ענת קינן, מירב אסף (2004). מהי תוכנית הלימודים עבור מכשירי מורים.
 • ורד טוהר, ענת קינן, מירב אסף, רקפת שחר (2004). קריאה אחרת של נרטיב, כתיבה אחרת של פרשנות:
 • הסמיוטיקה של רולאן בארת כמפתח חדש לניתוח סיפורים אישיים.
 • מירב אסף, רקפת שחר, ורד טוהר, ענת קינן (2004). ממושיע של תלמיד למטפח של כיתה: מבט על מהלך הקריירה של מורי מורים מתוך סיפוריהם.
 • מירב אסף, יוכבד בצלאל, רון הוז, נורית עילם, וקינן ענת (2003). המורות בראי העיתונות הישראלית.
 • ורד טוהר, מירב אסף, ענת קינן, רקפת שחר (2003). להיות מרצה במכללה: הסיפור האישי כמפתח להכרת עולמם של מרצים.
 • ענת קינן, מיכל רוזנברג, ומירי מונק (2003). שינוי ושימור בסיפורי חיים של סטודנטים בדווים.
 • הוז רון, גולדשטיין אולז'ן, קינן ענת, באומן דן, עומרי ערין (2003). האקדמיזציה כפי שהיא נראית בעיני המורים במכללת קיי.
 • ענת קינן, מיכל רוזנברג, מירי מונק (2002). שינוי ושימור בסיפורי חיים של סטודנטים בדווים.
 • רקפת שחר, ענת קינן, מירי מונק, עדה קצף (2002).המכללה בעיני הסטודנטים שלה.
 • ענת קינן, מיכל רוזנברג, מירי מונק (2001). הבחירה, ההכשרה והחניכה במקצוע ההוראה כחלק מתהליך גיבוש הזהות העצמית
 • רקפת שחר, מירי מונק, ענת קינן (2001). המכללה בעיני הסטודנטים.
 • נסיארת חמדאללה, קצף עדה, ענת קינן, רון הוז (2000). השנה הרביעית ,"בוגר בהוראה" במכללה. ההערכה על ידי הסטודנטים.
 • יוכבד בצלאל, דיתה פישל, ענת קינן (1999). האקדמיזציה במכללת קיי.
 • רון הוז, מירב אסף, ענת קינן (1999). הליכי קבלה וברירה של מורים חדשים וקליטתם בבית הספר על ידי מנהלים במחוז הדרום.
 • אסתר ניב, ענת קינן (1998). מעקב אחרי השתלמות מורים והשלכותיה.
 • רון הוז, ענת קינן, נדה אלעטואנה, זינאת ואכד, סלים זיאדנה (1997). היבטים אישיים וקהילתיים על הגורמים המשפיעים על משך הלימודים של בנות בבתי הספר במגזר הבדואי במחוז הדרום.

 

 

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן