רישום לקורסי אנגלית

החלוקה לרמות בלימודי אנגלית לצרכים אקדמיים ובינלאומיים שנה"ל תשפ"ב 2021-2022

שימו לב, עליכם להגיע לרמת פטור בתום השנה השנייה ללימודיכם!

לידיעתכם! בשנת הלימודים תשפ"א כל הקורסים באנגלית יילמדו באופן מקוון. הקורסים יכללו מפגשים סינכרוניים וא-סינכרוניים.


סטודנט אשר לא יישבץ את לימודי האנגלית במערכת השעות, יישובץ על ידי המכללה ולשיקולה.

שיבוץ הסטודנטים לרמות השונות נעשה על פי ציון במבחן אמי״ר/אמיר"ם, או על פי ציון החלק של האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

להלן מפתח השיבוץ לרמות השונות:

ציון אנגלית בבחינה הפסיכומטרית /
ציון מבחן אמיר״ם ומבחן אמי"ר

רמה

מידע על הקורס

134   ומעלה

פטור

פטור   מלימודי אנגלית

120-133

מתקדמים   ב׳

קורס סמסטריאלי, ציון מעבר 65, יש לקבל 55 לפחות במבחן הסופי וביצוע כל המטלות המציינות בסילבוס.

100-119

מתקדמים   א׳

קורס סמסטריאלי, ציון מעבר 65, יש לקבל 55 לפחות במבחן הסופי וביצוע כל המטלות המציינות בסילבוס.

85-99

בסיסי

קורס סמסטריאלי, ציון מעבר 65, יש לקבל 55 לפחות במבחן הסופי וביצוע כל המטלות המציינות בסילבוס (מטלות מקוונות ומטלות הניתנות בכיתה).

70-84

טרום   בסיסי ב׳

קורס סמסטריאלי, ציון מעבר 65, יש לקבל 55 לפחות במבחן הסופי וביצוע כל המטלות המציינות בסילבוס (מטלות מקוונות ומטלות הניתנות בכיתה).

50-69

טרום   בסיסי א׳

קורס שנתי, ציון מעבר 65, יש לקבל 55 לפחות במבחן הסופי וביצוע כל המטלות המציינות בסילבוס (מטלות מקוונות ומטלות הניתנות בכיתה).
סטודנטים שמסיימים בהצלחה לימודים ברמה זו עוברים ללמוד ברמה הבסיסית.

שימו לב! קורס זה הינו שנתי לכן לא יתאפשר ביטול הקורס או מעבר בין הקבוצות לאחר תום תקופת השינויים של סמסטר א'. לסטודנטים אשר חשים כי ידיעתם את השפה האנגלית גבוהה דיה אנו ממליצים לגשת למבחן אמי”ר או למבחן פסיכומטרי על מנת שישובצו לרמה התואמת את ידיעתם.

קורסי אנגלית

הנחיות לרישום לקורסי אנגלית בלבד:

  • הרישום לקורסי אנגלית מתבצע באותה מתכונת של רישום לכל הקורסים במכללה.

 

הנחיות לסטודנטים הלומדים בקורסי אנגלית בלבד:

  • להגיע למנהל הסטודנטים להירשם במכללה.
  • לבדוק עם מנהל הסטודנטים את רמתכם באנגלית.
  • לקבל קוד כניסה לאתר.
  • להסדיר תשלום בגזברות.
  • להירשם באופן עצמי דרך אתר המכללה.

זכרו, הרישום לקורסים נעשה רק על בסיס מקום פנוי.במידה ואין מקום בקורס מתאים לרמתכם, ניתן לשלוח במכלול (בפורום בקשות בנושא לימודי אנגלית לפטור) בקשה להצטרף לקורס.  במידה ויהיה ביקוש, ייפתח קורס נוסף ברמה המבוקשת. באחריותכם לעקוב אחר מצב פתיחת הקורסים ולהירשם עצמית..

יש לעקוב אחר פתיחת מועדי הרישום באתר המכללה.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל פתיחה של קורס עקב מיעוט של נרשמים.

סטודנטים סדירים שהתחילו ללמוד לפני שנה"ל תשס"ח ומורים בפועל שהתחילו ללמוד לפני תשע"א עליכם:

  • לוודא במנהל הסטודנטים את רמתכם באנגלית.
  • להירשם באופן עצמאי דרך אתר המכללה רק ללימודי האנגלית.
  • זכרו, הרישום לקורסים נעשה רק על בסיס מקום פנוי.

פרטים על מבחן אמי״ר (אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה)

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן