צילום חומרי למידה

 

כחלק ממאמצי המכללה להיות "ירוקה" יש להימנע מצילום חומרי למידה לסטודנטים. על המרצים להעלות את כל חומרי הלמידה לאתר הקורס.

 

  1. אין לצלם חומרי למידה בחדרי המזכירות.
  2. במקרים חריגים יש למלא טופס הזמנת צילום במשרד ממו"ש )מרכז מידע ושירות(. מסירת החומר לצילום וקבלתו – במשרד ממו"ש.
  3. כל מרצה זכאי לכרטיס צילום בן 100 דפים לסמסטר לשימוש במספר מכונות צילום ברחבי המכללה.
דילוג לתוכן