רשות המחקר – קול קורא

קול קורא

פירוט קול קורא
מענק להגשת הצעת מחקר לקרן תחרותית
[לטופס להגשת הבקשה למענק]
* יכולים להגיש בקשה רק חברי סגל בעלי קביעות במכללה שהיקף משרתם עומד על 50% לפחות.
הגשת הצעת מחקר ל-ISF (הקרן הלאומית למדע ) תזכה את מגיש ההצעה בסיוע שלא יעלה על 7,000 ש"ח.
אם ישנם מספר מגישים אזי הסכום יתחלק ביניהם על פי החלטתם.
אם חבר סגל ממכללת קיי מגיש הצעה עם שותף ממוסד אקדמי אחר, הוא יקבל את מחצית סכום הסיוע ובתנאי שהצעת המחקר תוגש מטעם מכללת קיי.
מענק לפרסום מאמר/פרק בספר
[לתקנון]
[לטופס הבקשה למענק]
קול קורא לכתב העת לקסי-קיי
קול קורא להגשת הצעות מחקר לועדה לעידוד פעילות מחקרית של המכללה
תקנון מענק על פרסום מאמר בכתב עת שפיט

[טופס הבקשה למענק]

דילוג לתוכן