זמינות רגשית בהתנהגויות הוראה של המורה בכתה

זמינות רגשית בהתנהגויות הוראה של המורה בכתה

בנימינה פרח | 2012 | הוראה

מנחה

ד”ר דיתה פישל

עבודה זו בוחנת את הזמינות הרגשית של המורה וביטוייה בהתנהגויות הוראה של המורה בכיתה. הנחת העבודה הינה כי נטייה אישית (תכונות) של המורה כפי שהיא באה לידי ביטוי בהתנהגותה בכתה, עשויה להשפיע על זמינותה הרגשית ובעקבות זאת גם על התנהלותה בכיתה במהלך השיעורים, מול התלמידים וגם בתכנון ובהוראה.

המשתתפות הן שלוש מחנכות בכיתות לקויי למידה בבית ספר יסודי רגיל. העבודה מתבססת על תיאורית ההתקשרות של בולבי (Bowlby, 1982) במטרה לזהות את מרכיבי הזמינות הרגשית הדרושים לכל מורה בהוראה בכיתה וכן לבחון כיצד המרכיבים באים לידי ביטוי במהלך השיעור ביחס לתלמיד וביחס לכיתה.

לצורך בחינת המרכיבים נערכה באמצעות שימוש במודל מערכתי לאפיון יחסי מורה תלמיד (Pianta et al., 2003) וכן על פי עקרונות מתוך התיאוריה של בולבי. לצורך הערכת ביטויי הזמינות הרגשית במהלך השיעור נערכו תצפיות וראיונות אישיים עם שלוש מחנכות בכיתות לקויי למידה בבית ספר יסודי רגיל, באמצעות כלי להערכת אינטראקציה מורה תלמיד Pianat, 2008)). ניתוח הממצאים נעשה באמצעות בניית קטגוריות תוך זיהוי ושיום תמות, המגדירות את האיכויות הרגשיות החיוניות הדרושות בעבודת המורה כפי שהוצגו במחקרם של הרווי ועמיתים,( 2012 ).

הממצאים מראים שזמינות רגשית של המורה יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון אופנים, אך התוצאה תהיה דומה ותבוא לידי ביטוי בקשר טוב בין המורה לילדים ובמוכנות הילדים ללמוד. אין התנהגות אחת שמורה צריכה/ יכולה לנהוג בתלמידיה בהקשר זה, אלא היא יכולה לבטא זאת בדרכה ועדיין התלמידים יחושו בכך. מתוך ממצאים אלו עולה כי קיימים מאפיינים שונים לביטויי הזמינות הרגשית של המורה בכיתה והם מוצגים באמצעות שלושה דפוסים של זמינות רגשית, המתארים התנהגויות רגשיות של המורות ואת בביטוייהן בכיתה.

תפקיד היועצת מוצג בהקשר להעלאת המודעות לחשיבות הקשר שבין המורה לתלמיד, לעודד התנהגויות שיש בהן מאפיינים של זמינות רגשית מצד המורה לתלמיד ובין אנשי הצוות החינוכי ולסייע בגיבוש סביבה לימודית המדגישה את יחסי מורה – תלמיד כמקדמת ומשפרת הסתגלות למערכת החינוכית וכמקדמת למידה.

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן