משיח של התנצחות לשיח של שותפות, איך אוכל לשפר את יחסי השותפות עם ההורים בגן

משיח של התנצחות לשיח של שותפות, איך אוכל לשפר את יחסי השותפות עם ההורים בגן

אנה גלפר | 2012 | הגיל הרך

מעורבות הורים בבית- הספר בשנים האחרונות הופכת לתופעה חברתית הולכת וגוברת, הנתמכת אף ע"י מערכת החינוך אשר מסתייעת בהורים להפעלת בתי-הספר. ישנה אחדות דעים בקרב המומחים, כי תהליך זה אך ילך ויגבר, יתרחב לתחומים רבים יותר, ויצבור עוצמה גדולה יותר.

המחקר הנוכחי הוא מחקר עצמי בו אני בוחנת כיצד אוכל לשפר את יחסי השיתוף והאמון ביני לבין ההורים בגן? על מנת לענות על שאלה זו, בחרתי לבחון שלוש נקודות מבט: א. סיפורים אישיים שלי, ב. נקודת מבט של גננות נוספות, ג. נקודת מבט של הורים. כך התאפשר לי ללמוד את שאלתי המרכזית ע"י "היציאה מעצמי" והבנת הקשר בין הגננת להורים גם מנקודות מבט נוספות. את דעותיהן ומחשבותיהן של הגננות, ואת "קולם" של ההורים למדתי להכיר דרך ראיונות עומק מובנים למחצה אשר ערכתי. הממצאים נותחו באמצעות חיפוש תמות וניתוח תוכן.

הקריאה הביקורתית של סיפורי האישיים חשפה את מורכבות הקשר עם ההורים כרשת של מתחים שונים הצובעים אותו. מתחים אלו הם: שקיפות וגבולות, הגננת כחברה או כאמא, ריצוי והקשבה, שותפות ושיתוף פעולה, ערכים ותפישות עולם של הגננת וערכים ותפישות עולם של ההורים. למדתי לראות פנים שונות ולהבין נקודות מבט אחרות בקונפליקטים שחוויתי. הראיונות עם הגננות וההורים חידדו תובנה זו. מהראיונות עולים פערים בין הרמה ההצהרתית לרמה הקונקרטית, בין ההצהרה על הצורך בשותפות מחד ולתפיסת השותפות כשיתוף פעולה של הצד השני מאידך.

המסקנה המרכזית מהמחקר היא שינוי חשיבה וגישה בנוגע לשיח המתנהל בין הגננת להורים. שפת השיח מקבלת חשיבות עליונה. המעבר בין שיח של התנצחות לשיח של שותפות חיוני להצלחת התהליך. מסקנה נוספת היא שיש חשיבות לצמצום הפערים בין הרמה ההצהרתית לרמה הקונקרטית.

לא די בהצהרות המלוות בסיסמאות על החשיבות שבשיתוף פעולה והעבודה המשותפת עם ההורים. צריך להבין את מהות השותפות ולפרוט אותה לפרטי פרטים ואולי לשבור כמה מהנחות היסוד הסמויות שלנו. ההורים מאמינים בנו וסומכים עלינו כדמויות מפתח מקצועיות בחינוך ילדם, במיוחד בגיל הרך, עלינו לאפשר להם להיכנס לעולמנו המיוחד כי גם ההורים מוכנים ורוצים לתת יד לשותפות אמיתית בין הצדדים למען טובת ילדם.

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן