תמיכת הנהלת בית ספר בשלושת הצרכים הפסיכולוגיים של אוטונומיה, מסוגלות, קשר ושייכות, כמקדמת מוטיבציה פנימית ומחויבות רגשית של המורה לעבודתו

תמיכת הנהלת בית ספר בשלושת הצרכים הפסיכולוגיים של אוטונומיה, מסוגלות, קשר ושייכות, כמקדמת מוטיבציה פנימית ומחויבות רגשית של המורה לעבודתו

לימור לוין | 2012 | ייעוץ חינוכי

מנחה

ד"ר קרן אילות

מחקר זה מתמקד במורים, כאנשי מקצוע הפועלים במסגרת ארגון ומהווים חלק מן המארג האנושי שלו. מטרת המחקר לבדוק את הקשר בין תמיכת ההנהלה בשלושת הצרכים הפסיכולוגיים של אוטונומיה, מסוגלות, קשר ושייכות לבין המוטיבציה הפנימית והמחויבות הרגשית של המורים בעבודתם.

הנבדקים במחקר היו 49 מורים מבית ספר תיכון מקיף שש שנתי. הם מילאו שאלון לדיווח עצמי שכלל פריטים אשר בדקו את מידת התמיכה של הנהלת בית הספר בשלושת הצרכים הבסיסיים של תחושת אוטונומיה, תחושת מסוגלות ותחושת קשר ושייכות וכן פריטים בנושא מוטיבציה פנימית וחיצונית ומחויבות ארגונית של המורים בבית הספר.

המסגרת התיאורטית למחקר התבססה על תיאוריית ההכוונה העצמית מתוך הגישה התיאורטית שפיתחו דסי וראיין )2003Deci&Ryan,2000, ) ועל גישתם של אלן ומאייר (Allen & Meyer,1990 ) ,הדנה בהתפתחות מחויבות ארגונית של הפרט בארגון.

תוצאות המחקר הצביעו על קשר חיובי בין תמיכת ההנהלה בשלושת הצרכים הפסיכולוגיים של אוטונומיה מסוגלות , קשר ושייכות למוטיבציה פנימית ומחויבות רגשית של המורה לארגון הבית ספרי.

ניתוח הממצאים הראה כי תמיכה בתחושת מסוגלות נמצאה בולטת ביותר ומקדמת מוטיבציה פנימית בעבודתו של המורה ואילו תחושת קשר ושייכות נמצאה בולטת ומקדמת מחויבותו הרגשית של המורה לארגון הבית ספרי. ממצאים אלו מחדדים את הצורך ביצירת אקלים חיובי וסביבה מיטבית, המתבטאים בתמיכה של הנהלת בית הספר בצרכים הפסיכולוגיים של המורים כבסיס לפיתוח המוטיבציה הפנימית והמחויבות הרגשית של המורים בעשייתם החינוכית.

במחקר נידונו המשמעויות הארגוניות של סיפוק הצרכים הן מההיבט של הנהלת בית הספר והן מההיבט היעוצי והוצעו דרכים ישימות לקידום והעצמת רווחתם הנפשית של המורים.

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן