Ways of Learning To Teach A Philosophically Inspired Analysis of Teacher Education Programs

Ways of Learning To Teach A Philosophically Inspired Analysis of Teacher Education Programs

Ways of Learning To Teach A Philosophically Inspired Analysis of Teacher Education Programs

שלמה בק | 2012 | הכשרת מורים

הספר Ways of Learning to Teach מבקש להציג תיאוריה מושגית שמתייחסת לתחום הכשרת המורים. על בסיס התאוריה מנותחות בספר דוגמאות שונות של הכשרות מורים מרחבי העולם ומישראל.

כדי להתמודד עם הבעיות המרכזיות שבפניהן ניצבת מערכת הכשרת המורים בארץ ובעולם אלה צריך לבנות מערכת מושגים שתבהיר הנעשה בתחום, ותנהיר את מה שעושה להכשרת המורים האתגר הפוסט-מודרני והאיום הקפיטליסטי-ניאוליברלי. מושג הזהות האישית משמש מושג מרכזי במערכת מושגים זו. הוא אינו מתייחס לזהות המורה בבית הספר או לזהות מורה המורים אלא מתייחס לזהות של התוכניות להכשרת המורים.

בספר מוצגים שלושה דגמים עיקריים של זהות של תוכניות להכשרת מורים, והוא ממחיש כיצד שלושתם באים לידי ביטוי בתוכניות הכשרה שונות:

  1. תוכנית מכוונת נאורות:
    הוראה היא פרופסיה, המורה הוא איש מקצוע מומחה, שמטרתו היא שתלמידיו יהיו בעלי ידע.
  2. תוכנית מכוונת רומנטיקה:
    ההוראה היא אמנות, והמורה הוא יוצר אותנטי שאוהב את תלמידיו, דואג להתפתחותם ומעצים את יכולתם לממש את עצמם.
  3. תוכנית מכוונת אמונה:
    ההוראה היא שליחות, והמורה כמאמין אדוק הוא שליח שחובתו לדאוג לכך שהדור הבא ימשיך בדרכו.

הוצאה לאור

Sense Publishers

English
לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן