מידע כללי

הלימודים בקורסים בבית הספר להתפתחות מקצועית מתחילים בחודש נובמבר 2018 . הקורסים נפתחים  במועדים שונים ועל כך נדאג לעדכן כל עובד הוראה.

הודעה על מועד הפתיחה בקורס אליו נרשמת תישלח לכתובתך רק לאחר הסדרת ההרשמה והתשלום. ללא הסדרת תשלום אין להיכנס למפגשי קורסים ולא יינתן גמול.

 

הקורסים מוכרים:

  • לגמול השתלמות לעובדי הוראה בעי"ס – גמול מלא ניתן על 112 שעות, הכוללות 56 שעות עם ציון ו-56 שעות ללא ציון.
  • לקורסי חובה ורשות למורים בשנת שבתון
  • לדרגות קידום במתווה "אופק חדש"

גמולי השתלמות במסגרת "עוז לתמורה" ודרגות קידום למתווה "אופק חדש"  – יאושרו בכפוף להנחיות משרד החינוך.

פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים, בית הספר להתפתחות מקצועית שומר לעצמו את הזכות לשנות/לבטל קורסים בהתאם.

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים, בסגל ההוראה ובמועדי ההשתלמויות.

במקרה של שינוי תישלח הודעה לנרשמים.

חניה במכללה:

החניה במכללה מותנית בתשלום כנהוג בכל המוסדות האקדמים. ניתן לרכוש תווית חניה לשנה בעלות 150 ש"ח, או פנקס כרטיסי חניה(10 כרטיסים לעשר כניסות בעלות 100 ש"ח). אין "פטור" או החרגות בכל הקשור להיתר כניסה עם רכב והתשלום חל על כל עובדי ההוראה, סטודנטים ובעלי תפקידים במשרד החינוך בלי יוצא מן הכלל.

דילוג לתוכן