בית הספר להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה

מידע כללי ונהלי הרשמה

 

לפרטים והרשמה ניתן לפנות למזכירות בית הספר להתפתחות מקצועיתבטלפונים: 08-6402713 / 08-6402705

נוהל תשלומים

  • גובה שכר לימוד והסדרי תשלום יימסרו בעת ההרשמה
  • לא ניתן להשתתף בקורס ללא הרשמה ותשלום מראש
  • עובדי הוראה בשנת שבתון, ששכר הלימוד שלהם ישולם ע"י קרן ההשתלמות, יחתמו בעת ההרשמה על טופס המאפשר לקרן להעביר את שכר הלימוד ישירות למכללה.
  • גובה התשלום הוא יחסי למספר שעות הלימוד שיילמדו (1 ש"ש = 1/16 מיחידת קרן ההשתלמות)
  • מורים בשנת שבתון, שילמדו לפחות 25% מהשבתון (4 ש"ש) במכללה יוכלו ללמוד עוד 50% מהשעות בקורסים מתוקצבים.
  • גננות ומורים מאמנים של מכללת קיי, זכאים ללמוד 2 ש"ש בקורסים מתוקצבים.
  • בקורסים מתוקצבים על ידי משרד החינוך יידרשו דמי רישום בלבד, בהתאם להיקף שעות הלימוד (65 ש"ח עבור כל 30 שעות).

נוהל הפסקת לימודים

  •  במקרה של ביטול קורס על ידי בית הספר להתפתחות מקצועית, יוחזרו דמי ההרשמה ושכר הלימוד.
  • במקרה של ביטול לימודים על ידי המשתלם, בכתב בלבד, לפני תחילת הלימודים, יוחזר  שכר הלימוד במלואו ללא דמי הרשמה.
  • במקרה של הפסקת לימודים, בכתב בלבד, עד שבועיים מיום תחילת הלימודים, יישא המשתלם ב- 20% מעלות הקורס ובכל דמי ההרשמה.

לאחר מכן אין החזר שכר לימוד.

דילוג לתוכן