קול קורא לכתב העת הלקסיקלי

לוגו לקסיקיי

קול קורא לפרסום בכתב העת לקסי-קיי של מכללת קיי

Lexi-Kaye (Online) ISSN 2664-7397
Lexi-Kaye (Printed) ISSN 2664-7389

כתב העת המקוון לקסי-קיי הוא לקסיקון מקוון המקיים שיח פתוח על אודות ערכים דיאלקטיים וחיבורם המיוחד לעולם החינוך והכשרת המורים. כתב העת מציע דיון מתומצת ברעיונות שצומחים מתוך הבנות חדשות, במטרה להביא לדיון מושכל במושגים ולבחינתם בהגדרה רחבה.

 

כל מאמר בכתב העת בוחן בקצרה מושג מתחום המרחב הפדגוגי, החינוכי או החברתי. המושגים המתפרסמים בכתב העת נגישים ללמידה ראשונית ולהרחבת עולם הלימוד והחקר וכן לטיפוח ידע פדגוגי-חינוכי וסקרנות אינטלקטואלית. מטרת כתב העת לבטא חדשנות פדגוגית ויצירתיות חינוכית ולהאיר על המרחב שבין למידה והוראה.

 

כתב העת המקוון לקסי-קיי הוא כתב עת שפיט, והגישה אליו חופשית. הוא מקוטלג במאגר המאמרים של אוניברסיטת חיפה,

וכן במאגר מכון מופ"ת.

 

הנחיות לכתיבה

 

היקף כל מאמר: כל מושג יוצג ויפותח לכדי מאמר קצר באורך 2,000 מילים (כולל מקורות).

אופן שיפוט כתבי היד: שיפוט עיוור כפול.

סגנון כתיבת המקורות: APA

כותרות ומילות מפתח: יש לציין את המונח של הערך הלקסיקלי בכותרת המאמר וכן 3 עד 5 מילות מפתח בעברית. אפשר לצרף כותרת משנה.

עריכת לשון: על הכותבים האחריות למסירת מאמר ערוך לפי כללי האקדמיה ללשון וה־ APA כתנאי סף להעברתו לשיפוט. עם זאת, כמקובל, כל מאמר ייערך בידי עורכת הלשון של כתב העת.

אופן הגשת כתבי יד: יש להגיש את כתב היד כצרופה של מסמך Word בריווח 1.5 ובגופן אריאל 12 לדוא”ל רכזת המערכת: rsrch_dept@kaye.ac.il

מועד קבלת מאמרים: המערכת מקבלת מאמרים לאורך כל השנה.

פרסום: כתב העת המקוון מתפרסם פעמיים בשנה – ביוני ובדצמבר. מאמרים יוכנסו לכתב העת לפי סדר קבלתם לפרסום.

המערכת שומרת את הזכות לפרסום גיליונות נושא הדורש חריגה מסדר הקבלה לפרסום.

 

חברי המערכת

יו”ר המערכת: פרופ’ לאה קוזמינסקי

העורכת הראשית: ד”ר ערגה הלר heller@kaye.ac.il

חברי המערכת הפעילה: ד”ר דיתה פישל, ד”ר מירב אסף, ד”ר אמנון גלסנר

חברי המערכת הרחבה: פרופ’ שלמה בק, פרופ' סמדר בן אשר, ד”ר מארק אפלבאום

רכזת המערכת: גילה אביטל, רשות המחקר במכללת קיי rsrch_dept@kaye.ac.il

דילוג לתוכן