לקסי-קיי

בדואים
נמצאו 2 תוצאות
קאסם אלצראיעה
עד תחילת המאה העשרים נידונו עניינים משפטיים בין השבטים במשפט שבטי לא רשמי, שהתבסס על בוררות ועל מנהגי המקום. החוק לא היה כתוב, אך עבר בעל-פה בין הערבים בנגב. המשפט השבטי נבדל ממערכות משפט אחרות בעיקר בשני מאפיינים מרכזיים: האחד, על שבט מוטלת אחריות קולקטיבית לעברה שביצע אחד מבניו. האחר, שבהיעדר שלטון מרכזי ורשות עליונה,…
שירלי דרוקר שטרית
מחקרי זהות הם "אופנה אקדמית" אשר החלה להתבלט עוד בשנות התשעים של המאה העשרים. יש גישות רבות לחקר הזהות וספרות המחקר מבחינה בעיקר בין זהות אישית-פרטית לזהות קולקטיבית-קבוצתית. הזהות האישית של הפרט מבטאת את המאפיינים המייחדים אותו מאחרים, וכוללת את עמדותיו, תפיסותיו, ערכיו, חלומותיו ואמונותיו (Nach & Lejeune, 2009). בקינגהאם (Buckingham, 2007) מוסיף כי הזהות…
דילוג לתוכן