לקסי-קיי

נרטיב
נמצאו 2 תוצאות
שרגא פישרמן
המאמר מציע הבחנה בין "נרטיב מקצועי" ובין "זהות מקצועית". נמצאו ארבעה מרכיבי זהות מקצועית: ביטחון בבחירה המקצועית, תחושת חוללות מקצועית, תחושת שליחות ומוניטין ההוראה. בין הנרטיב המקצועי ובין הזהות המקצועית של המורים קיימת זיקה שעוצמתה משפיעה על משתני הסיפוק המקצועי והשחיקה המקצועית.הספרות המחקרית עוסקת רבות במושגים "בגרות מקצועית", "גיבוש בחירה מקצועית" ו"מחויבות תעסוקתית", אך עוסקת…
אלדד שידלובסקי
מהו רוע? יש הרואים ברוע התעלמות מהאחר והתייחסות אליו כאילו היה "בורג" אנונימי במכונה, חסר פנים וייחוד. רוע הוא סוג של אדישות לסבל הזולת. אדישות זו אינה בהכרח תכונה נפשית, אלא אופן התייחסות, סף רגישות נמוך ועיוורון (אופיר 97). ואולם, ישנם דרגות שונות של רוע המתבטאות במידות שונות של ההתעלמות - מחוסר אכפתיות עד ניסיון…
דילוג לתוכן