לקסי-קיי

אתיקה
נמצאו 3 תוצאות
רוני ריינגולד ולאה ברץ
https://doi.org/10.54301/NOEK4352 הורס פורטר היה מראשוני ההוגים שדנו באומץ המוסרי בספרו משנת 1888 הפילוסופיה של האומץ. לדעתו, אומץ מוסרי הוא הביטוי הנעלה והמשמעותי ביותר לאומץ. מבחינתו זהו צורך יום־יומי להגן על ערכינו בפומבי בפעילות הקשורה לערכים המרכזיים ביותר. אפלטון ואריסטו תיארו במפורט מתווים לפיתוח מידותיו הטובות של האדם ובכללם מידת האומץ. המונח "אומץ מוסרי" החל לזכות…
גילה יעקב
מקור המונח "אתיקה" במילה היוונית אתוס – הרגל מעשי. האתיקה עונה על השאלה: מהי ההתנהגות הראויה? הוגים שונים התייחסו למונחים "אתיקה" ו"מוסר" כמילים נרדפות, אך יש המבחינים ביניהן. לפי הוגים אלו, במונח "מוסר" נכללות החובות של אדם כלפי זולתו. ובמילותיו של כשר (2002), אתיקה מקצועית היא "תפיסה סדורה של האידאל המעשי של ההתנהגות, במסגרת מקצועית,…
ציפי גושפנץ
מקור המילה אתיקה הוא במילה היוונית "אתוס", שפירושה אופי או הרגל. המונח קשור במונח אחר – מוסר (שמקורו במילה הלטינית Moralis), שמשמעותו הרגל או דרך התנהגות. אתיקה היא ענף בפילוסופיה העוסק בחקר הערכים המקובלים וסוגי החשיבה המדריכים התנהגות אנושית וכן תורת המידות – בחירת הטוב והתרחקות מעשיית רע (כשר, 1998). בפן הארגוני, אתיקה היא תפיסה…
דילוג לתוכן