לקסי-קיי

פמיניזם
נמצאו 1 תוצאות
ספא אבו רביעה
עבור המערב 'שחרור' נשים ערביות הוא הסממן לתהליכי המודרניזציה בעולם השלישי, והוא משליך בהכרח על שחרור חברתי רחב יותר. ביטויו של שחרור זה, לתפיסת המערב, הוא השתתפותן של הנשים הערביות במרחב הציבורי באמצעות השכלה, תעסוקה ובעיקר בהסרת הרעלה מעל לראשן, הרעלה שנתפסת במערב סממן מובהק לדיכוי (Abu-Lughod, 1998; Mohanty, 1991; Kandiyoti, 1996). האמנם? מהי משמעות…
דילוג לתוכן