לקסי-קיי

סולידריות
נמצאו 1 תוצאות
ישראל שורק
סולידריות היא סוג של הזדהות של אדם או קבוצה עם אדם, קבוצה או עם קהילה נתונה, המבוססת על אמפתיה או על שותפות רעיונית או ערכית. באופן חד יותר, ניתן לאפיין סולידריות כסוג של מחויבות וולונטרית כלפי הזולת, אשר באה לידי ביטוי רגשי או התנהגותי. ייחוס הממד הוולונטרי למושג זה יבחין בין התנהגות סולידרית אנושית לבין…
דילוג לתוכן