לקסי-קיי

נרטיב מקצועי
נמצאו 1 תוצאות
שרגא פישרמן
המאמר מציע הבחנה בין "נרטיב מקצועי" ובין "זהות מקצועית". נמצאו ארבעה מרכיבי זהות מקצועית: ביטחון בבחירה המקצועית, תחושת חוללות מקצועית, תחושת שליחות ומוניטין ההוראה. בין הנרטיב המקצועי ובין הזהות המקצועית של המורים קיימת זיקה שעוצמתה משפיעה על משתני הסיפוק המקצועי והשחיקה המקצועית.הספרות המחקרית עוסקת רבות במושגים "בגרות מקצועית", "גיבוש בחירה מקצועית" ו"מחויבות תעסוקתית", אך עוסקת…
דילוג לתוכן