לקסי-קיי

זהות מקצועית
נמצאו 2 תוצאות
קרן קטקו-איילי
מורות ומורים אקטיביסטים קרן קטקו-איילי מאמר זה עוסק בערך (תרתי־משמע) "מורות ומורים אקטיביסטים", מונח המשמש בעשורים האחרונים בספרות המחקרית במערב, אם כי פחות בישראל, לתיאור חינוך למעורבות ולאזרחות פעילה. פדגוגיה אקטיביסטית היא גישה תיאורטית ומעשית לקידום פעולה לשינוי סוציו־פוליטי על ידי המורים. פדגוגיה אקטיביסטית מאקרו־פוליטית מתארת עשייה של מורים אקטיביסטים המקדמים צדק חינוכי באמצעות מאבקים…
שרגא פישרמן
המאמר מציע הבחנה בין "נרטיב מקצועי" ובין "זהות מקצועית". נמצאו ארבעה מרכיבי זהות מקצועית: ביטחון בבחירה המקצועית, תחושת חוללות מקצועית, תחושת שליחות ומוניטין ההוראה. בין הנרטיב המקצועי ובין הזהות המקצועית של המורים קיימת זיקה שעוצמתה משפיעה על משתני הסיפוק המקצועי והשחיקה המקצועית.הספרות המחקרית עוסקת רבות במושגים "בגרות מקצועית", "גיבוש בחירה מקצועית" ו"מחויבות תעסוקתית", אך עוסקת…
דילוג לתוכן