לקסי-קיי

סגל-סטודנטים
נמצאו 1 תוצאות
לאה קוזמינסקי
שיתוף "קולות סטודנטים" באקדמיה משמעותו יצירת דיאלוג פדגוגי בין סגל וסטודנטים בסוגיות אותנטיות של הוראה, למידה, מחקר והערכה. קידום דיאלוג כזה יתרום להמשגה של ההשכלה הגבוהה כתהליך המבטא אחריות משותפת.שותפות סטודנטים וסגל בתהליכי הוראה ולמידה נתפסת במאה ה־21 כסוגיה חשובה בהשכלה הגבוהה, והיא משולבת בדיונים העוסקים בתהליכי ההערכה והמשוב, בפדגוגיות גמישות ובחיבור בין הוראה ומחקר.…
דילוג לתוכן