לקסי-קיי

מרפאות בעיסוק
נמצאו 1 תוצאות
אסתר גולדבלט
מסגרות החינוך המיוחד הפכו למערכות מורכבות, ובהן עובדים מדיסציפלינות שונות – הרפואית והחינוכית – נדרשים לפעול בתיאום. הבעיה הבולטת בתיאום הנדרש מתעוררת בשל ההבדלים בין אנשי המקצוע השונים. הבדלים אלה נובעים ממיקומם השונה של אנשי המקצוע בהיררכיה הארגונית ומתפיסה שונה של תפקידם ושל התרומה המצופה מהם. הערך בוחן דרכים שבהן ניתן להקל על שילוב הצוותים ממקצועות הבריאות…
דילוג לתוכן