לקסי-קיי

מיומנויות יסוד
נמצאו 2 תוצאות
ליאורה נוטוב, סמדר גלעד חי ודיצה משכית
'הערכה משלימה' – מושג תיאורטי חדש העוסק בהערכת לומדים. הגדרתו מאפשרת להעריך כישורים ומיומנויות יסוד המשתקפים בהתנהגויות נצפות של לומדים במהלך לימודיהם. המאמר מתייחס להבחנה בין המושג החדש 'הערכה משלימה' ובין מודלים קיימים של הערכה בהכשרת מורים: הערכה מסכמת והערכה חילופית. ייחודיות ההערכה המשלימה באה לביטוי בהיותה תהליך דינמי של שיפוט ומשוב המאפשר למעריכים ולמוערכים…
ליאורה נוטוב, סמדר גלעד חי ודיצה משכית
מיומנויות יסוד זוכות לאחרונה למחקר נרחב בהקשר של תוכניות הכשרה, לימודים וקריירה המותאמות לצורכי שוק העבודה המודרני. בספרות המחקר, מיומנויות יסוד מתוארות כמאפיינים בין־אישיים ותוך־אישיים של הפרט המתורגמים להתנהגויות נצפות,  כמו יצירתיות, אמפטיה, מנהיגות. חשיבות טיפוחן של מיומנויות יסוד במרחב הלימודי והתעסוקתי מעוגנת במחקרים המעידים כי שליטה בהן מנבאת טוב יותר את היכולת למצוא עבודה…
דילוג לתוכן