חבר סגל חייב להציג לסטודנטים סילבוס מעודכן בכל קורס שהוא מלמד.

 

  1. על הסילבוס לעמוד בדרישות האקדמיות ובדרישות המל"ג.
  2. הסילבוס יכיל באופן ברור את הדרישות ואת החובות של הסטודנטים, כולל דרכי ההערכה של הקורס
    (יש לציין בחינה או עבודה) וכן את דרך שקלול הציון הסופי.
  3. הסילבוס הוא הצהרה מחייבת, ולכן אין לשנות את הסילבוס או לחרוג מהדרישות ומהמטלות שהופיעו בסילבוס במהלך הקורס.
  4. מרצה רשאי לשנות את הדרישות והמטלות של הקורס עד שבוע לפני תום תקופת השינויים.
  5. על חבר הסגל להעביר את הסילבוסים גם לראש ההתמחות/ ראש בית הספר.

פורמט לכתיבת הסילבוס

דילוג לתוכן