סביבות למידה Moodle

 

לכל השיעורים במכללה נפתח באופן אוטומטי אתר הקורס באמצעות מערכת מודל.

 

מערכת זו מאפשרת ארגון ההוראה, הזנת חומרי הוראה עבור הסטודנטים, ניהול פורום כיתתי, דיונים קבוצתיים,

 

מבחנים ובחנים מקוונים כמו גם ניהול מידע מינהלתי.

דילוג לתוכן