לקסי-קיי

תיווך
נמצאו 3 תוצאות
ירון שור
גישת ההוראה הקשובה מאפשרת למורים לראות את תהליכי ההבנה והלמידה של הלומדים – צעירים ומבוגרים – בנושאי הלימוד השונים וברמות הלימוד השונות.  הלומדים עצמם נעשים מודעים לתהליכים שהם חוו וגם לאלו שחוו חבריהם לכיתה. הנראות בכיתה מאפשרת להם להרגיש שייכות. התהליך מאפשר ליצור ערוצי תקשורת מרובים בכיתה בנושא הנלמד – בין המורה ללומדים ובין הלומדים…
דיקלה חנוכה-לוי ודוד צוריאל
תאוריית ההתנסות בלמידה מתווכת של פוירשטיין (Feuerstein, Rand, & Hoffman, 1979) היא תאוריה מרכזית להבנת התפקיד של דמויות משמעותיות הנמצאות בסביבה הקרובה של הילד בקידום תהליכי הלמידה שלו ובהתפתחותו הקוגניטיבית. על פי תאוריה זו, התנסויות שהפרט עובר משפיעות על יכולת ההשתנות השכלית שלו ומכוונות את מסלול חייו. במאמר זה ננסה להשיב על השאלות: מהם המאפיינים…
אורית הוד-שמר
אינטראקציות בין מרצים לסטודנטים או בין מורים או גננות לבין תלמידים או ילדים מתרחשות מידי יום. האם כל אינטראקציה בהוראה היא אינטראקציה משמעותית? בתאורית ההתנסות בלמידה מתווכת (תיווך) (Mediated Learning Experience) (פוירשטיין, 1998; פוירשטיין ואגוזי, 1987 ;(Feuerstein, Rand, & Hoffman, 1979ׂ, עולה שישנם עקרונות בסיסיים הכרחיים לקיום אינטראקציה משמעותית. מטרת מאמר זה היא להציג עקרונות…
דילוג לתוכן