לקסי-קיי

דיוקן
נמצאו 1 תוצאות
טלמור פרחי
דיוקן בית ספר הנו תיאור בית ספר ממוקד תופעה. מטרתו היא לחזק את הברית האתית בין השותפים, לבסס את קשרי האמון עם השדה, כמו גם לתקף את הממצאים ופרשנויות החוקרים. המאמר הנוכחי דן בשימוש בדיוקן בית ספר כחלק מתהליך מחקרי המבוסס על מתודולוגיית חקר מקרה (case study).    אתיקה במחקר חינוכי איכותני  אחד הכלים החשובים…
דילוג לתוכן