לקסי-קיי

שפה וחינוך
נמצאו 2 תוצאות
ירון שור
גישת ההוראה הקשובה מאפשרת למורים לראות את תהליכי ההבנה והלמידה של הלומדים – צעירים ומבוגרים – בנושאי הלימוד השונים וברמות הלימוד השונות.  הלומדים עצמם נעשים מודעים לתהליכים שהם חוו וגם לאלו שחוו חבריהם לכיתה. הנראות בכיתה מאפשרת להם להרגיש שייכות. התהליך מאפשר ליצור ערוצי תקשורת מרובים בכיתה בנושא הנלמד – בין המורה ללומדים ובין הלומדים…
חגית דמרי
המאמר מציג את מודל החינוך הדו לשוני, את ההקשר ההיסטורי שלו ואת אופן יישומו של המודל בישראל, כל זאת בהתמקדות במשמעויות הסוציו־תרבותיות־פוליטיות שהוא מקפל בתוכו.חינוך דו־לשוני הוא מודל חינוכי שעל פיו נעשה שימוש בשתי שפות בשלבי ההוראה, הלמידה וההערכה של הלומד או הלומדת (Garcia & Woodley, 2009). ברחבי העולם, ובמיוחד במדינות המאכלסות בני מיעוטים, מהגרים,…
דילוג לתוכן