לקסי-קיי

פדגוגיה
נמצאו 2 תוצאות
דינה פריד ושירה רוזנברג
https://doi.org/10.54301/IVIK1354 המונח "טכנולוגיות מידע ותקשורת" או ICT מתייחס לשימושים בטכנולוגיה לשם קליטה, הצגה ושידור של מידע באופן אלקטרוני. מונח זה מדגיש את חשיבותם של אמצעי התקשורת בשימושים בטכנולוגיה לצורכי מידע. מכיוון שסביבתנו עתירת טכנולוגיה, מקושרת ומוצפת במידע, על מערכות ההשכלה ליצור תנאי למידה נאותים ולהכשיר את הלומדים בה במיומנויות הדרושות במאה העשרים ואחת. יש להתאים את המטרות…
יעל זילברמן
הערך סוקר את השימושים ואת הייתרונות בשילוב פולקלור בעבודה ובשיח החינוכי.
דילוג לתוכן