לקסי-קיי

רכישת שפה שנייה
נמצאו 3 תוצאות
איהאב ח'ליל אבו-רביעה
דחיסות לקסיקלית בהוראת שפה ובהערכתה איהאב ח'ליל אבו-רביעה פיתוח מיומנות הכתיבה הוא פעילות בסיסית בתהליך ההוראה, וחיבורים הנכתבים בזמן מוגבל הם לרוב האמצעי להערכתה. נמצא שממגוון המאפיינים הלשוניים שלפיהם אפשר להעריך את איכות הכתיבה, כגון מאפיינים לקסיקליים, תחביריים, פונולוגיים ומורפולוגיים, תכונות של אוצר מילים הן אמצעי ניבוי חזק לאיכות הכתיבה יותר מאשר תכונות לשוניות אחרות,…
איהאב ח'ליל אבו רביעה
גיוון לקסיקלי הוא מונח מתחום הלקסיקון, אוצר המילים. לגיוון אוצר המילים ועושרו בתוכניות לימודי שפה, יש חשיבות מכרעת הן בכתיבה הן בדיבור, אך עדיין לא הוצעה דרך מדויקת למדידתו. לאוצר מילים מגוון ועשיר חשיבות רבה במבחני השפה השונים, אך אין הגדרה פרקטית לאופן שבו הבודק יכול להעריך אותו. המורים תופסים באופן שונה גיוון לקסיקלי ועושר לקסיקלי, מפני שהם מלמדים אוכלוסיות…
אירנה בלנקי-קרלין
הערך סוקר את הוראת העברית כשפה שנייה בישראל ומתמקד בעיקר בהוראת השפה העברית לאוכלוסיות דוברות ערבית.
דילוג לתוכן