לקסי-קיי

אוצר מילים
נמצאו 4 תוצאות
איהאב ח'ליל אבו־רביעה
    השאלה "מהי מילה" העסיקה וממשיכה להעסיק בלשנים רבים, ובעיקר בלשנים יישומיים העוסקים בהוראת שפה ובהערכתה. חוקרים רבים מגדירים מילה באופן שונה לא רק בשפות שונות אלא גם באותה שפה. גם בעברית ההגדרות ל־מילה במיליונים השונים אינן זהות. במחקר מציינים שבעברית יש שתי מקבילות ל־word האנגלית: תיבה ו־מילה. תיבה היא התבנית שמופרדת באופן גרפי…
איהאב ח'ליל אבו-רביעה
קוגנטים וקוגנטים כוזבים ככלי להרחבת אוצר המילים ברכישת עברית כשפה שנייה לדוברי ערבית איהאב ח'ליל אבו-רביעה אחת ההנחות הבלשניות העיקריות בתהליך של רכישה או למידה של שפה היא שרכיבים בשפה השנייה הדומים לשפת האם של הלומד יהיו פשוטים בעבורו, ואילו רכיבים שונים יהיו קשים. דמיון זה הוא גורם דומיננטי בתהליך הרכישה אך מלבדו מעורבים גורמים…
איהאב ח'ליל אבו-רביעה
דחיסות לקסיקלית בהוראת שפה ובהערכתה איהאב ח'ליל אבו-רביעה פיתוח מיומנות הכתיבה הוא פעילות בסיסית בתהליך ההוראה, וחיבורים הנכתבים בזמן מוגבל הם לרוב האמצעי להערכתה. נמצא שממגוון המאפיינים הלשוניים שלפיהם אפשר להעריך את איכות הכתיבה, כגון מאפיינים לקסיקליים, תחביריים, פונולוגיים ומורפולוגיים, תכונות של אוצר מילים הן אמצעי ניבוי חזק לאיכות הכתיבה יותר מאשר תכונות לשוניות אחרות,…
איהאב ח'ליל אבו רביעה
גיוון לקסיקלי הוא מונח מתחום הלקסיקון, אוצר המילים. לגיוון אוצר המילים ועושרו בתוכניות לימודי שפה, יש חשיבות מכרעת הן בכתיבה הן בדיבור, אך עדיין לא הוצעה דרך מדויקת למדידתו. לאוצר מילים מגוון ועשיר חשיבות רבה במבחני השפה השונים, אך אין הגדרה פרקטית לאופן שבו הבודק יכול להעריך אותו. המורים תופסים באופן שונה גיוון לקסיקלי ועושר לקסיקלי, מפני שהם מלמדים אוכלוסיות…
דילוג לתוכן