לקסי-קיי

מחקר מכיל
נמצאו 1 תוצאות
דיתה פישל
 https://doi.org/10.54301/KIBH9276 מחקר משתתף  ומחקר מכיל הם מונחים דומים החולקים גישה הרואה בנחקרים שותפי מחקר במגוון דרכים תוך מתן אפשרות להשמיע את קולם בשלבים שונים של המחקר, דוגמת לגבי אופן איסוף הנתונים, בחירת כלים ודרכי ניתוח, פירוש הממצאים וכתיבת דוח המחקר. גישה זו נחשבה למקובלת עבור לומדים בעלי קשיים ומוגבלויות, אך היא נתפסת היום יותר כגישה שמקדמת ומועילה לכלל…
דילוג לתוכן