לקסי-קיי

מילות תוכן ומילות תפקיד
נמצאו 1 תוצאות
איהאב ח'ליל אבו-רביעה
דחיסות לקסיקלית בהוראת שפה ובהערכתה איהאב ח'ליל אבו-רביעה פיתוח מיומנות הכתיבה הוא פעילות בסיסית בתהליך ההוראה, וחיבורים הנכתבים בזמן מוגבל הם לרוב האמצעי להערכתה. נמצא שממגוון המאפיינים הלשוניים שלפיהם אפשר להעריך את איכות הכתיבה, כגון מאפיינים לקסיקליים, תחביריים, פונולוגיים ומורפולוגיים, תכונות של אוצר מילים הן אמצעי ניבוי חזק לאיכות הכתיבה יותר מאשר תכונות לשוניות אחרות,…
דילוג לתוכן