היחידה למעורבות חברתית

  היחידה למעורבות חברתית

רציונל

 

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי הנה מוסד המכשיר גננות ומורים – מחנכים של דור העתיד. המכללה שואפת לטפח בוגרים שהם מנהיגים בתחומי החינוך והחברה. שאיפה זו באה לידי ביטוי כבר בתוכניות ההכשרה של הסטודנטים במכללה.
נוסף, שואפת המכללה לקיים יחסי גומלין הדוקים עם הקהילה הסובבת אותה ולסייע בקידומה בתחומי החינוך והחברה.
הסגל האקדמי של המכללה מפתח תוכניות שמטרתן לקדם אוכלוסיות חלשות כמו גם תוכניות המקדמות מצוינות בתחומי דעת שונים. חברי הסגל מלווים את התוכניות בעשייה ומשלבים בהן סטודנטים ובוגרים של המכללה.
במגמה לשלב את הסטודנטים בעשייה הקהילתית בצורה משמעותית יותר הוקמה במכללה בשנה"ל תשע"ב היחידה למעורבות חברתית. היחידה מהווה ערוץ נוסף לעשייה חינוכית בשיתוף עם הקהילה ולמענה.
תפקידה של היחידה למעורבות חברתית לעודד את הסטודנטים לפעול בקהילה, לרכז את הפעילות ולשמש 'חממה' ליזמות סטודנטים בתחומי החינוך והחברה.
עשייה חברתית זו מתקיימת בראש ובראשונה בסביבת הלמידה של הסטודנטים – המכללה. והיא מתרחבת אל מסגרות ההתנסות בהוראה בבתי הספר השונים ואל קהילת הנגב בכללותה.

 

מטרות היחידה

 

  • הגברת השותפות של הסטודנטים בקביעת אורחות החיים במכללה וכפועל יוצא, בתחושת השייכות אליה
  • העלאת המודעות של הסטודנטים לסוגיות חינוכיות וחברתיות הרווחות בקהילה
  • הגברת הנכונות של הסטודנטים לקחת חלק פעיל בתהליכים חינוכיים וחברתיים
  • טיפוח מנהיגות חינוכית-חברתית בקרב הסטודנטים ועידודם לפתח יוזמות בתחומים אלה ולממשן
  • העמקת ההיכרות של הסטודנטים עם ארגונים ועם מוסדות בקהילה
  • סיוע לילדים ולבני נוער הזקוקים לתמיכה לימודית, רגשית וחברתית
  • קידום מעמדה של המכללה כמוסד אקדמי פעיל ותורם לקהילה

 

על הפעילות

 

היחידה למעורבות חברתית מהווה חלק מפעילות משרד הדיקן והיא פועלת בשיתוף עם אגודת הסטודנטים, עם מוסדות ציבור ועם ארגונים מהמגזר השלישי. הסטודנטים נושאים באחריות לפעילות המתקיימת ביחידה והם משולבים בה בכל השלבים ובכל התפקידים.
סטודנטים הפעילים במסגרת "קייהילה" זכאים  לנקודת זכות אקדמית אחת במהלך לימודי התואר הראשון במכללה.
חלק מהפעילויות בקהילה מזכות את הסטודנטים במלגה. גובה המלגות משתנה בהתאם לדרישות התוכנית.

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן