הודעות מערכת וביטול שיעורים

ביטול שיעורים והודעות מערכת

הודעות מערכת

פניות בנושאי שכר לימוד בבקשה להפנות ישירות למייל של רמ"ד גזברות קטי עמרם  katy@kaye.ac.il

שימו לב, פתיחת רישום לקורסי חובה לסטודנטים בשנים: ב', ג' ,ד', ד' ממשיכים, שח"ף ושחפ"צ-כוחות הביטחון.

 אתר האינטרנט יפתח להקלדת הקורסים: "זהירות בדרכים", "ביטחון ובטיחות" ו"עזרה ראשונה

בין התאריכים:

02/06/2021  משעה 9:00  06/06/2021 בשעה 16:00.

לסטודנטים הלומדים בשנה ג'

 עליכם לאשר את נושא העבודה הסמינריונית אצל מרצה הקורס.

ניתן להוריד טופס נושא לעבודה סמינריונית מאתר המכללה, סטודנטים ,לובי סטודנטים, מידע לסטודנטים,

אישורים, טפסים ונהלים יש למלא ולהחתים את הטופס אצל מרצה הקורס.

את הטופס יש לשלוח לגב' שולי יפרח בכתובת מייל: teacher-edu@Kaye.ac.il בין התאריכים: 14/12/20 – 14/02/2021.

 

לסטודנטים הלומדים בשנה ד' ולמורים בפועל

 עליכם לאשר את נושא העבודה הסמינריונית אצל מרצה הקורס.

ניתן להוריד טופס נושא לעבודה סמינריונית מאתר המכללה, סטודנטים ,לובי סטודנטים, מידע לסטודנטים,

אישורים, טפסים ונהלים יש למלא ולהחתים את הטופס אצל מרצה הקורס.

את הטופס יש לשלוח לגב' שולי יפרח בכתובת מייל: teacher-edu@Kaye.ac.il בין התאריכים: 14/12/20 – 14/02/2021.

 

ידיעות והנחיות להתנהלות המכללה בתקופה זו ועד לסוף סמסטר ב' תש"ף:

לחצו כאן לקישור למסמך בעברית

לחצו כאן לקישור למסמך בערבית

 

הנחיות כיצד להשתמש במייל של מכללת קיילחצו כאן

שימו לב! בכדי לקבל הודעות ממרצים חובה להשתמש במייל של מכללת קיי.

26/10/2020

עליכם להגיע לממוצע ציונים של 70
בהתמחויות שלכם. (הכוונה לכל ההתמחויות: 52 נק"ז, 26 נק"ז, 10 נק"ז)

אם אינכם עומדים בממוצע של 70 בהתמחות עליכם לקחת קורס נוסף על מנת לשפר את ממוצע הציונים או לחלופין להחליף התמחות.

ממוצע ציונים בהתמחות

באפשרותכם לבדוק את מאזן החובות האקדמיים האישי על פי הנחיות הבאות:
להנחיות – לחצו כאן

 

בדיקת מאזן חובות אקדמיים

סטודנטים סדירים שנה ד' אנא היכנסו לרשומות  האישיות ועדכנו את פרטיכם האישיים ( כתובת , מספרי טלפון ודואר אלקטרוני).
בדיקת החובות לסיום התואר תתעכב ללא העדכון.

נוהל השארת חפצים אישיים ללא השגחה מתוך הנוהל:

1. הנוהל עוסק בחפצים שהופקרו ברשות הרבים ומהווים בעיה ביטחונית.
1.1 הנוהל המונהג לגבי טיפול בחפצים חשודים/שהופקרו על ידי בעליהם ברשות הרבים ללא השגחה, מחייב הזמנת קצין הביטחון של המכללה.
1.2 הנ"ל יקבע אם החפץ מהווה איום ביטחוני ויזמין את כוחות הביטחון בהתאם.
1.3 מכיוון שתהליך זה מחייב את המכללה בהפעלת מערך ביטחון, ולהזמנת המשטרה עלות גבוהה המשולמת על ידי המכללה, קבע הנוהל כי בעל החפץ יידרש לשלם קנס בגובה 25 ₪ כדי לפדות את תיקו מידי הקמב"ט.

לפתיחת הנוהל המלא – לחצו כאן

תיבת דוא"ל (e-mail) לברור נושאים הקשורים בציונים.
כתובתה: exams@kaye.ac.il

המכללה אינה מאשרת לימודים במכללות אחרות, כולל לימודי אנגלית לרמת פטור, ללא אישור כתוב מראש, שניתן על ידי ועדת ההוראה.
סטודנט, שילמד במכללה אחרת ללא האישור, עושה זאת על אחריותו בלבד.
לא יתקבלו אישורי סיום לימודים וציונים ממכללות אחרות ללא האישור המוקדם.

לסטודנטים בשנה ג'

עליכם לאשר את נושא העבודה הסמינריונית אצל מרצה הקורס
ניתן להוריד טופס נושא לעבודה סמינריונית בחינוך לשנה ג' מאתר המכללה, סטודנטים ,לובי,  מידע לסטודנטים, אישורים,

טפסים ונהלים.

להורדה לחץ כאן

יש למלא ולהחתים את הטופס אצל מרצה הקורס את הטופס יש להחזיר לשולי יפרח – חדר 105 בין התאריכים
08/12/2019 – 15/01/2020

 

 

משובי הוראה סמסטר א' – תש"ף

לקראת סיום סמסטר א' נערך משוב הוראה שמהווה כלי חשוב להגיע לאיכות הוראה מיטבית במכללה.

משוב ההוראה מתקיים באופן מקוון החל מ- 12/1/2020 בכל הקורסים המסתיימים בסמסטר א'.

הסטודנטים מתבקשים למלא את המשוב בכל הקורסים.

סטודנט שלא ימלא את המשוב, לא יוכל לראות את הציונים הסופיים בקורסי סמסטר א'.

 

לסטודנטים הלומדים בשנה ד' ולמורים בפועל

עליכם לאשר את נושא העבודה הסמינריונית אצל מרצה הקורס.
להורדת "טופס נושא לעבודה סמינריונית" – לחצו כאן
יש למלא ולהחתים את הטופס אצל מרצה הקורס.
את הטופס יש להחזיר לשולי יפרח – חדר 105 בין התאריכים :
08/12/2019 – 09/02/2020.

הנחיות כיצד להשתמש במייל של מכללת קיי – לחצו כאן

שימו לב! בכדי לקבל הודעות ממרצים חובה להשתמש במייל של מכללת קיי.

הנחיות לתקופת השינויים לשנת הלימודים תש”ף – סמסטר א’

שימו לב, תקופת השינויים נסתיימה.

להנחיות – לחצו כאן

לסטודנטים שנה א' – קול קורא לקורס "תקוה ישראלית באקדמיה"

לפרטים ולהרשמה – לחצו כאן

27/10/2019

עליכם להגיע לממוצע ציונים של 70
בהתמחויות שלכם. (הכוונה לכל ההתמחויות: 52 נק"ז, 26 נק"ז, 10 נק"ז)

אם אינכם עומדים בממוצע של 70 בהתמחות עליכם לקחת קורס נוסף על מנת לשפר את ממוצע הציונים או לחלופין להחליף התמחות.

ממוצע ציונים בהתמחות

באפשרותכם לבדוק את מאזן החובות האקדמיים האישי על פי הנחיות הבאות:
להנחיות – לחצו כאן

 

בדיקת מאזן חובות אקדמיים

סטודנטים סדירים שנה ד' אנא היכנסו לרשומות  האישיות ועדכנו את פרטיכם האישיים ( כתובת , מספרי טלפון ודואר אלקטרוני).
בדיקת החובות לסיום התואר תתעכב ללא העדכון.

נוהל השארת חפצים אישיים ללא השגחה מתוך הנוהל:

1. הנוהל עוסק בחפצים שהופקרו ברשות הרבים ומהווים בעיה ביטחונית.
1.1 הנוהל המונהג לגבי טיפול בחפצים חשודים/שהופקרו על ידי בעליהם ברשות הרבים ללא השגחה, מחייב הזמנת קצין הביטחון של המכללה.
1.2 הנ"ל יקבע אם החפץ מהווה איום ביטחוני ויזמין את כוחות הביטחון בהתאם.
1.3 מכיוון שתהליך זה מחייב את המכללה בהפעלת מערך ביטחון, ולהזמנת המשטרה עלות גבוהה המשולמת על ידי המכללה, קבע הנוהל כי בעל החפץ יידרש לשלם קנס בגובה 25 ₪ כדי לפדות את תיקו מידי הקמב"ט.

לפתיחת הנוהל המלא – לחצו כאן

תיבת דוא"ל (e-mail) לברור נושאים הקשורים בציונים.
כתובתה: exams@kaye.ac.il

המכללה אינה מאשרת לימודים במכללות אחרות, כולל לימודי אנגלית לרמת פטור, ללא אישור כתוב מראש, שניתן על ידי ועדת ההוראה.
סטודנט, שילמד במכללה אחרת ללא האישור, עושה זאת על אחריותו בלבד.
לא יתקבלו אישורי סיום לימודים וציונים ממכללות אחרות ללא האישור המוקדם.

היעדרויות מורים

לשבוע שבין: 10/01/2021-15/12/2020

*יש ללחוץ על היום המבוקש, על-מנת שתיפתח רשימת המרצים שיעדרו באותו יום.

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן