רישום לקורסים

מערכת שעות והנחיות לרישום לשנה״ל תשפ"ד

לא ניתן להירשם לקורסים ללא החזרת ספרים לספריה, ללא תשלום מקדמה וללא בחירת הסדר תשלומים.

יש להעביר את האישורים לגזברות המכללה.

כל האישורים, תשלום המקדמה וההסדר, חייבים להתעדכן במכלול 4 ע"י הסטודנט.

מ- 10/8/2023 נוספים דמי טיפול מיוחדים בסך 150 ₪ והטיפול לא יהיה מיידי.

הגזברות פתוחה בימים א-ה בין השעות 12:30-9:00; 16:00-14:00

דילוג לתוכן