רישום לקורסים

מערכת שעות והנחיות לרישום לשנה״ל תשפ"א

לא ניתן להירשם לקורסים ללא תשלום מקדמה וללא בחירת הסדר תשלומים.
יש להעביר את האישורים לגזברות המכללה.

כל האישורים, תשלום המקדמה וההסדר, חייבים לההתעדכן במכלול 4 ע"י הסטודנט.

מ- 15/9/2021 נוספים דמי טיפול מיוחדים בסך 150 ש”ח והטיפול לא יהיה מיידי.

הגזברות פתוחה בימים א–ה בין השעות 12:30-9:00; 16:00-14:00

ניתן להגיש בקשות בנושא מערכת שעות ורישום לקורסים דרך פורטל הסטודנט מכלול 4 (סעיף בקשות וערעורים)

דילוג לתוכן