רישום לקורסים

מערכת שעות והנחיות לרישום לשנה״ל תשפ"ב

לא ניתן להירשם לקורסים ללא תשלום מקדמה וללא בחירת הסדר תשלומים.

כל האישורים, תשלום המקדמה וההסדר, חייבים לההתעדכן במכלול 4 ע"י הסטודנט.

מ- 15/9/2021 נוספים דמי טיפול מיוחדים בסך 150 ש”ח והטיפול לא יהיה מיידי.

הגזברות פתוחה בימים א–ה בין השעות 12:30-9:00; 16:00-14:00

דילוג לתוכן