גננות ומורים חדשים

גננות ומורים חדשים (לאחר שנת ההתמחות)

שנות הכניסה להוראה עשויות להיות עבור המורה שנות צמיחה, גילוי ואתגר, בהן ימשיך ללמוד ולהתפתח מבחינה מקצועית. המורה מגיע לבית הספר מצויד בידע בתחום הדעת ובתחום הפדגוגי. עם זאת, הוא נדרש לכלים נוספים ולהתמודדות מתמדת בתחילת דרכו בהוראה. עם סיום שנת ההתמחות וקבלת רישיון ההוראה עובר המורה ממעמד של מתמחה למעמד של עובד הוראה חדש. היחידה לכניסה להוראה ממשיכה ללוות את המורים החדשים בשנתיים הראשונות של עבודתם כמורים חדשים.

על פי הנחיות משרד החינוך, בשנה הראשונה שלאחר ההתמחות – המורים נדרשים להשתתף בקורס לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה חדשים הכולל 30 שעות סדנת עמיתים. בנוסף, המורים החדשים נדרשים גם לליווי של 20 שעות על ידי מורה מלווה.

קורס זה הוא חובה לעובדי הוראה חדשים, לצורך קידום בדרגות. אתם מוזמנים להירשם להשתלמות "גננות ומורים חדשים".

עובדי הוראה בחינוך הקדם יסודי (גננות חדשות), המועסקות בתנאי אופק חדש, בהיקף של חצי משרה לפחות, נדרשות אף הן להשתתף בקורס. הגננות תלמדנה בקורס ייעודי לגננות, אשר מותאם לצרכיהן, כגננות בתחילת דרכן.

כחלק מחובות הקורס, על כל גננת ומורה לקבל 20 שעות ליווי אישי ממורה מלווה. שעות הליווי הן מפגשים אישיים עם גננת או מורה מלווה הנערכים בתיאום מראש. המלווים צריכים להיות קבועים במערכת ובעל 4 שנות ותק לפחות, באישור מנהל/ת בית הספר או מפקחת גן הילדים. מפגשים אלו מהווים תנאי לסיום הקורס.

 

שימו לב:

  • ההשתלמות הינה חובה לעובדי הוראה חדשים בשנה הראשונה שלאחר ההתמחות (שנת הקביעות) ומוכרת לפיתוח המקצועי
  • ההשתלמות מיועדת רק למי שעוסק בהוראה בשנת הלימודים הנוכחית. תקופת העסקה של שישה חודשי עבודה לפחות בהיקף של חצי משרה או יותר
  • היקף ההשתלמות: 30 שעות
  • נוכחות: ההשתלמות הינה במבנה של 10 מפגשים. היעדרות מאושרת 20% – היעדרות מעבר לכך תגרור פסילה של ההשתלמות
  • ההשתלמות מחייבת דיווח 20 שעות ליווי עם גננת/מורה מלווה (בשכר)
  • הרישום והתשלום מתבצעים באופן מקוון בלבד
  • פתיחת ההשתלמויות נעשית במהלך החודשים דצמבר – ינואר
  • מידע אודות מועד הפתיחה והמנחה יישלח לנרשמים כשבועיים לפני פתיחת ההשתלמות
  • הקורס מתוקצב על ידי משרד החינוך וכרוך בדמי רישום בסך 65 ₪
  • דמי הרישום לא יוחזרו בשום מקרה, גם אם יחליט המשתלם לבטל את הרישום מכל סיבה שהיא

מידע וטפסים:

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן