גננות ומורים חדשים

גננות ומורים חדשים (לאחר שנת ההתמחות)

שנות הכניסה להוראה עשויות להיות עבור המורה שנות צמיחה, גילוי ואתגר, בהן ימשיך ללמוד ולהתפתח מבחינה מקצועית. המורה מגיע לבית הספר מצויד בידע בתחום הדעת ובתחום הפדגוגי. עם זאת, הוא נדרש לכלים נוספים ולהתמודדות מתמדת בתחילת דרכו בהוראה. עם סיום שנת ההתמחות וקבלת רישיון ההוראה עובר המורה ממעמד של מתמחה למעמד של עובד הוראה חדש. היחידה לכניסה להוראה ממשיכה ללוות את המורים החדשים בשנתיים הראשונות של עבודתם כמורים חדשים.

על פי הנחיות משרד החינוך, בשנה הראשונה שלאחר ההתמחות – המורים נדרשים להשתתף בקורס  לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה חדשים הכולל 30 שעות סדנת עמיתים. בנוסף, המורים החדשים נדרשים גם לליווי של 20 שעות על ידי מורה מלווה. קורס זה הוא חובה לעובדי הוראה חדשים, לצורך קידום בדרגות. אתם מוזמנים להירשם לקורס "משאבי צמיחה למורים חדשים".

עובדי הוראה בחינוך הקדם יסודי – גננות חדשות, המועסקות בתנאי אופק חדש, בהיקף של חצי משרה לפחות, נדרשות אף הן להשתתף בקורס. הגננות תלמדנה בקורס ייעודי לגננות, אשר מותאם לצרכיהן, כגננות בתחילת דרכן.

תיאום הליווי – המורים נדרשים לתאם עם המנהל והגננות נדרשות לתאם עם המפקחת את בחירת הגננת או המורה המלווה.

מרכזת תחום שנה ראשונה בהוראה היא הגב' תמר מילשטיין.

 

מידע חשוב:

  • ההשתלמות הינה חובה לעובדי הוראה חדשים בשנה הראשונה שלאחר ההתמחות (שנת הקביעות)
  • ההשתלמות מיועדת רק למי שעוסק בהוראה בשנת הלימודים הנוכחית לתקופה מינימלית של שישה חודשים בהיקף של חצי משרה בשעות תקן או במסגרות תוספתיות מאושרות
  • היקף ההשתלמות: 30 שעות, מוכר לקידום במתווה הפיתוח המקצועי
  • נוכחות: ההשתלמות הינה 10 מפגשים, היעדרות מאושרת 20% – היעדרות מעבר לכך תגרור פסילה של ההשתלמות
  • ההשתלמות מחייבת דיווח 20 שעות ליווי עם גננת/מורה מלווה (בשכר)
  • ההשתלמות מחייבת מילוי טופס מקוון של משרד החינוך שמסדיר את מעמדך
  • דמי רישום על סך 65 ש"ח. דמי הרישום לא יוחזרו בשום מקרה, גם אם יחליט המשתלם לבטל את הרישום מכל סיבה שהיא.

מידע וטפסים:

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן