חינוך בלתי פורמלי: נוער בסיכון

סטאז' בחינוך בלתי פורמלי
בהתמחות נוער בסיכון בשנת הלימודים תשפ"ד

 

טופס לאישור מסגרת לסטאז' בלתי פורמלי בקידום נוער מחוז דרום לשנת תשפ"ד

 

שותפים לתהליך קליטת והערכת מתמחים בסטאז':

 • מרכז הדרכה ארצי אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון
 • ממוני/ות קידום נוער במחוזות
 • מכללות – ראשי מסלול, רכזי סטאז', מנחי סדנת סטאז'
 • מנהלי/ות מסגרות התמחות
 • חונכים/ות
 • מתמחים/ות

תחנות למתמחה בשנת ההתמחות

 

איזה ליווי יינתן בשנת ההתמחות?

 • סדנת סטאז' באחד מהמוסדות האקדמאים
 • ליווי על ידי חונך/ת אישי/ת אחת לשבוע/שבועיים
 • תהליכי צפייה והערכה באמצע שנה ובסופה

מציאת מסגרת תפקיד וחונך

לפני כניסה לשנת ההתמחות יש למצוא מסגרת העוסקת בעבודה עם נוער בסיכון בה תמלא/י תפקיד העוסק בתהליכי חינוך טיפול עם נוער בסיכון ולצורך כך חשוב שילווה אותך חונכ/ת לאורך שנת ההתמחות. בחירת המסגרת תיעשה מתוך מאגר מסגרות מאושרות לסטאז' על ידי האגף. במקרים חריגים תתאפשר בחירת מסגרת מחוץ למאגר בכפוף להגשת "טופס אישור חריג למסגרת" לאישור ממונה קידום נוער מחוזי. מסגרת ללא סמל מוסד מוכר על ידי משרד החינוך תקבל סמל מוסד של מה"ד ילדים ונוער בסיכון 616060.

תנאי העסקה הדרושים

היקף של 1/3 משרה לפחות (12 שעות שבועיות) או 6 ש"ש בסטאז' כפול, למשך 6 חודשים לפחות במקצוע ההתמחות בשכבת הגיל המתאימה (12-19)

הגשת בקשה לסטאז':

 1. כל סטודנט/ית ימלאו טופס בקשה לסטאז'
 2. הטופס יועבר לאישור הממונה המחוזי של קד"נ בהלימה לתחילת הסטאז' – בשתי פעימות (15.10 / 15.1)
 3. רכזי הסטאז' במכללה ישלחו אליכם את אישור הממונה המחוזי (לגבי המסגרת, החונך והתפקיד)

רק לאחר קבלת אישור הממונה המחוזי ניתן להתחיל בסטאז' לא יינתנו אישורים בדיעבד ותקופת העסקה לא תיחשב כסטאז' רטרואקטיבית.

הערכה מעצבת

הערכה מעצבת מתקיימת ב-15/1 פעימה שניה: ב-15/5 עבור סטאז' שחל באיחור. הערכה מעצבת: אגרת לחונכ/ת ומנהל/ת מסגרת. המטרה היא לאפשר למתמחה לבחון ולשפר פרקטיקות מקצועיות בתקופת ההתמחות.

מעריכים.ות: מנהל.ת מסגרת, חונכ.ת מתמחה. טופס הערכה מעצבת

פגישת משוב עם המתמחה על ידי מנהל.ת המסגרת והחונכ.ת

חשוב: המתמחה אחראי לשמור עותק מהערכות המעצבות

תצפיות – לפני הערכה מעצבת ואחריה:

4 תצפיות ע"י החונכ.ת – שתיים בכל מחצית

2 תצפיות על ידי מנהל.ת המסגרת – אחת בכל מחצית

הערכה מסכמת:

הערכה מסכמת מתקיימת ב-31/5. פעימה שניה: ב-1/8 עבור סטאז' שחל באיחור. דגשים בביצוע הערכה מסכמת

מעריכים.ות: מנהל/ת מסגרת – טופס הערכת מנהל/ת מסגרת

חונך/ת: טופס הערכת חונכ/ת

עמית בכיר: טופס הערכת עמית/ה בכיר/ה

מתמחה: טופס הערכת מתמחה

ועדת הערכה מסכמת מתקיימת ב- 31/5. פעימה שניה: 31/8 עבור סטאז' שחל באיחור. על בסיס ההערכות המעצבות והמסכמות תדון ועדת הערכה מסכמת בשנת הסטאז' של המתמחה.

מסמכים לוועדה:
הערכות מעצבות, הערכות מסכמות ותצפיות

משתתפים בוועדה:
* מנהל/ת מסגרת, חונך/ת, עמית/ה בכיר/ה, מתמחה, רכז/ת הסטאז'

יו"ר הועדה – ממונה קידום נוער מחוזי.ת: על הועדה להתקיים בפורום של לפחות שלוש.ה מבעלי התפקידים המצוינים.

עותקים מוועדת הערכה מסכמת יוגשו אל: המתמחה, רכזי הסטאז', רכזת נוהל סטאז', אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון

קבלת רישיון עובד חינוך

החלטת הועדה המסכמת מועברת לאגף התמחות וכניסה להוראה על ידי מה"ד לחינוך ילדים ונוער בסיכון באחריות המתמחה לפנות לאגף התמחות וכניסה להוראה לשם הנפקת רישיון עובד חינוך. בקשה להענקת רשיון עובד חינוך

אגף התמחות וכניסה להוראה ינפיק אישור על סיום שנת ההתמחות בהתאם להחלטת הוועדה המסכמת.

אנו שמחים על הצטרפותך לעולם החינוך הבלתי פורמלי ומאחלים לך הצלחה והנאה בשנת התמחותך

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן