לקסי-קיי

הערכה
נמצאו 5 תוצאות
שרון שטיינברג
הוראת STEM ולמידת STEM בבתי ספר – הגדרות, מטרות ודרכי ההערכה והשלכותיהן לגבי הכשרת מורים שרון שטיינברג בספרות המחקרית אין הגדרה אחידה להמשגה של המונח 'STEM'. ראשי התיבות 'STEM' מייצגים את הכינויים באנגלית של מדעים (פיזיקה, כימיה, ביולוגיה), טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה. הספרות כוללת מגוון של שימושים במונח STEM. לפני שנת 2000 המונח התייחס לדיסציפלינות הנפרדות…
ליאורה נוטוב, סמדר גלעד חי ודיצה משכית
'הערכה משלימה' – מושג תיאורטי חדש העוסק בהערכת לומדים. הגדרתו מאפשרת להעריך כישורים ומיומנויות יסוד המשתקפים בהתנהגויות נצפות של לומדים במהלך לימודיהם. המאמר מתייחס להבחנה בין המושג החדש 'הערכה משלימה' ובין מודלים קיימים של הערכה בהכשרת מורים: הערכה מסכמת והערכה חילופית. ייחודיות ההערכה המשלימה באה לביטוי בהיותה תהליך דינמי של שיפוט ומשוב המאפשר למעריכים ולמוערכים…
מרים בן פרץ
מקובל לראות בתוכנית לימודים ביטוי למטרות שכותביה הסכימו ביניהם שברצונם להשיג בטווח הארוך ובטווח הקצר באמצעותה. כפי שכתב רובינסון (Robinsohn) עוד בשנת 1969: "the generally accepted sense of the construction and revision of a program of ordered sequences of learning experiences, related to intended objectives" (p. 221). לפי הגדרה זו, הפוטנציאל הקוריקולרי של תוכנית לימודים…
סיגל חן
הערכת תוכניות מחייבת איסוף שיטתי של מידע על פעילות כדי להחליט לברר מה השפעתה ולהחליט אם להמשיך בה במתכונת זו (Patton, 1978). לעתים, בעקבות הערכת תוכנית, ייבחנו מחדש מדיניות התוכנית או דרכי הפעולה. ההערכה עוסקת בשאלות כגון: האם התוכנית ממלאת את ייעודה? אילו קשיים מתעוררים בכל רכיב של התוכנית? מה השפעת התוכנית? האם לתוכנית השפעות…
יהודית זמיר
"כל שישנו בכלל העמדה והערכה, יש לו פדיון... ושאינו בכלל העמדה והערכה, אין לו  פדיון" (ספר הפלאה, הלכות ערכים וחרמים, י). הערכה היא פעולה המתבצעת רק על פעילויות, תוכניות ורעיונות שנחשבים בעלי ערך, במטרה לשמור את הטוב ולהשביח את הטעון שיפור. להערכה תארים רבים – מעצבת, מסכמת, פנימית, חיצונית, מכוונת תאוריה, מכוונת ארגון לומד ועוד,…
דילוג לתוכן