שכר לימוד

מועמד, שקיבל ממינהל הסטודנטים הודעה בכתב על קבלתו למכללה, יסדיר את תשלומי שכר הלימוד בהתאם להנחיות משרד החינוך והתרבות.

מועמד, המתקבל ללימודים במכללה, חייב לשלם מקדמה על חשבון שכר הלימוד בגובה של 15% משכר הלימוד השנתי.

 

  • על כל סטודנט להתחייב בגזברות המוסד לתשלום שכר לימוד באמצעות הוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי.

 

סטודנט, הזכאי למלגה מעוף / מועדפת לפי הקריטריונים של משרד החינוך (ראה "המערך המסייע"), יגיש בקשה במדור מנהל הסטודנט בהתאם להנחיות.

סטודנט, שאינו זכאי למלגה, רשאי להגיש בקשה להלוואה מותנית. הגשת הבקשה אינה פוטרת את הסטודנט מהתחייבות לתשלום שכר לימוד באמצעות הוראת קבע בבנק או באמצעות כרטיס אשראי.

 

ביטוח לאומי

 

כל תלמיד חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי  ודמי בריאות בשיעור המינימאלי, שנקבע לגבי תלמיד במוסד להשכלה גבוהה.

סטודנט, שהתקבל ללימודים במכללה, ייחשב תלמיד מן המניין, רק לאחר שיסדיר את תשלומי שכר הלימוד בגזברות. מועמד מבטיח לעצמו מקום בתוכנית אליה נרשם.

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן