צוות מחקר והערכה

  • שם מלא
  • טלפון/נייד
  • מייל
  • ת.ד

יחידה: יחידת מחקר והערכה - לשכת הרקטור, ועדת מחקר

פקס:

תואר: Ph.D

יחידה: גיאוגרפיה, שבילים, הוראה (M.Teach), תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים

תפקיד: מרצה

תפקיד ניהולי: ראש מרכז מקום -מרחב משמעותי ללמידה

חדר ובניין 15 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 17:00-16:00

תחומי מחקר ועניין:

היבט מרחבי של חינוך
חינוך-מבוסס-מקום
גיאוגרפיה חברתית-תרבותית של הנגב

השכלה:

תואר ראשון – גיאוגרפיה והיסטוריה של המזה"ת – אוניברסיטת תל-אביב
תואר שני – גיאוגרפיה תרבותית-פוליטית – אוניברסיטת תל-אביב
תואר שלישי – גיאוגרפיה תרבותית של הנגב בהתמחות המרחב הבדווי – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תואר: M.A

יחידה: חינוך, יחידת מחקר והערכה - לשכת הרקטור

תפקיד: מרצה

חדר ובניין 313 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ג' 15:00

תחומי מחקר ועניין:

אנשים עם מוגבלות

השכלה:

דוקטורנטית מחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
MA פסיכולוגיה ארגונית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
BA מדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תואר: P.hD

יחידה: יחידת מחקר והערכה - לשכת הרקטור

תואר: Ph.D

יחידה: גיל רך

תפקיד: מרצה

חדר ובניין 15 בנין ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש ימים ב', ג'

תחומי מחקר ועניין:

התפתחות קוגניטיבית בגיל הרך,
התפתחות הילד,
תפיסות חינוכיות,
הדרכה פדגוגית – גיל רך,
מעברים והסתגלות,
התפתחות מקצועית של גננות,
התפתחות מקצועית של פרחי הוראה,
חשיבה יצירתית,
חשיבה מוסרית של ילדים,
מוכנות לבית הספר,
הנחיית סמינריון/ כתיבת עבודת מחקר כמותית,
סטטיסטיקה ושיטות מחקר

השכלה:

פרסומים –  לחץ כאן

תואר: Ph.D

יחידה: הוראה (M.Teach), ייעוץ חינוכי, חינוך לגיל הרך, תואר שני - בית הספר ללימודים מתקדמים

תפקיד: מרצה

תפקיד ניהולי: ראש יחידת הערכה

חדר ובניין 315 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש יום ד' 14:30-8:30

תחומי מחקר ועניין:

פסיכולוגיה,
סוציולוגיה,
הערכה,
פדגוגיה

דילוג לתוכן