קישורים אודות המחקר וכתיבתו

באינדקס זה ניתן למצוא אתרים הקשורים למחקר, לכתיבתו, לכללי ציטוט במחקר ועוד.

 

רשימת הנושאים:

Duke University Libraries

כללים לכתיבת רשימה ביבליוגרפית – שיטות שונות.

ERIC

מאגר לחיפוש מקורות בתחום החינוך

ERIC – תזאורוס

הגדרת מונחים בחינוך

ספריית מכון מופת

מאגרי מידע שונים בנושאי חינוך

Grammar Slammer

חוקי דקדוק ופיסוק באנגלית

Duke University Libraries

כללים לציון ביבליוגרפי בתוך המאמר – שיטות שונות.

שיטת חמשת השאלות

מאמר אודות כתיבת מחקר איכותני – למתחילים – McCaslin & Scott

ZETA

חוויה סטטיסטית גדולה מהחיים באתר ניתן למצוא חומרי לימוד וכלים סטטיסטיים חינמיים וכן חומרים נוספים במסגרת מנוי בתשלום.

קטלוג ספריות אוניברסיטאיות בישראל

מנוע חיפוש לקטלוגים אינטרנטיים של ספריות אוניברסיטאיות בישראל

דילוג לתוכן