סגל מנהלי

  • שם מלא
  • טלפון/נייד
  • מייל
  • ת.ד

יחידה: יחידת מחקר והערכה - לשכת הרקטור, ועדת מחקר

פקס:

יחידה: ספרייה

תפקיד: אחראית מיון ומפתוח ספרי ערבית

חדר ובניין ספרייה, בניין ראשי

יחידה: תואר ראשון - מזכירויות ביה"ס להכשרה

תפקיד: ראש היחידה למזכירויות בית הספר להכשרה, יו"ר ועד העובדים

פקס: 08-6402876

חדר ובניין 133 ראשי

יחידה: יחידת מחקר והערכה - לשכת הרקטור, ועדת מחקר

פקס:

יחידה: מכינה קדם אקדמית לבגרות

תפקיד: יועצת המכינה

חדר ובניין 306 ראשי

יחידה: תואר ראשון - ביה"ס להכשרה

תפקיד: אחראית מערכת לימודים

חדר ובניין 140 ראשי

יחידה: היחידה לכניסה להוראה, המרכז למוטיבציה והכוונה עצמית

תפקיד: מזכירה

חדר ובניין 409 ראשי

שעות קבלה: יום א'-ה' 11:00-9:00, 15:30-14:00

יחידה: מיח"ם

תפקיד: תמיכה טכנית

טלפון נוסף: 08-6402753

חדר ובניין 1116 בניין מדעים

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

תפקיד: אחראי תחום קיטלוג ומכינות

תואר: M.A

יחידה: לשכת המנכ"ל

תפקיד: ראש לשכת המנכ"ל, ראש יחידת אירועים, רכזת מתנדבים

פקס: 08-6402786

חדר ובניין 109 ראשי

יחידה: רכש

תפקיד: ראש יחידת רכש

פקס: 08-6402765

חדר ובניין 112 ראשי

יחידה: אחזקה

תפקיד: עובד אחזקה

חדר ובניין משרד אחזקה

תואר: M.A

יחידה: מכינה קדם אקדמית לבגרות

תפקיד: מרצה, מנהלת המכינה לבגרות

תפקיד ניהולי: מנהלת המכינה הקדם אקדמית לבגרות

חדר ובניין 302 ראשי

תחומי מחקר ועניין:

מקרא

יחידה: אחזקה

תפקיד: עובד אחזקה

חדר ובניין משרד אחזקה

יחידה: מכינה קדם אקדמית לבגרות

תפקיד: מזכירה

חדר ובניין 301 ראשי

יחידה: תואר ראשון - ביה"ס להכשרה

תפקיד: יועצת שנה ד'

יחידה: בית הספר להתפתחות מקצועית (השתלמויות)

תפקיד: מזכירה

פקס: 08-6402888

חדר ובניין 131 ראשי

יחידה: רישום וקבלה

תפקיד: יועצת לימודים

חדר ובניין חדר 121 ראשי

שעות קבלה: ימים א’–ה’ , בין השעות 16:00-8:30

יחידה: תואר ראשון - מזכירויות ביה"ס להכשרה

תפקיד: מזכירה

פקס: 08-6402876

חדר ובניין 133 ראשי

יחידה: לשכת הנשיא

תפקיד: מזכירה

חדר ובניין 100 לשכת הנשיא ראשי

יחידה: מיחשוב

תפקיד: ראש יחידת מחשבים

חדר ובניין

יחידה: ספרייה

תפקיד: ספרנית השאלה ויעץ

חדר ובניין ספרייה ראשי

יחידה: ממו"ש

תפקיד: ראש יחידת מרכז מידע ושירות

פקס: 08-6413021

חדר ובניין ממו"ש ראשי

יחידה: רישום וקבלה

תפקיד: יועץ לימודים

חדר ובניין חדר 121 ראשי

שעות קבלה: ימים א’–ה’ , בין השעות 16:00-8:30

תפקיד ניהולי: מנהל תפעול

יחידה: כספים

תפקיד: מנהלת חשבונות

חדר ובניין 113 ראשי

תפקיד: מזכירת ראשי התמחויות, חנ"ג, מוביל דיגיטלי, אקדמאים של המח"ר.

פקס: 08-6421736

יחידה: מיחשוב

תפקיד: טכנאי מחשבים

חדר ובניין 135

יחידה: תואר ראשון - ביה"ס להכשרה, מינהל לומדים

תפקיד: מזכירת התמחויות

חדר ובניין 106 ראשי

תפקיד ניהולי: מזכירת ביה"ס ללימודים מתקדמים

חדר ובניין 128

יחידה: כספים

תפקיד: מנהלת כספים

תפקיד ניהולי: מנהלת כספים

טלפון נוסף: 08-6402897

חדר ובניין 111 בניין ראשי

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

יחידה: כספים

תפקיד: חשבת

פקס: 08-6402760

חדר ובניין 110 ראשי

יחידה: מכינה קדם אקדמית לבגרות

תפקיד: מזכירה

חדר ובניין 301 ראשי

יחידה: מיחשוב, אתר המכללה

תפקיד: Sys Admin ואחראי אתר אינטרנט של המכללה

טלפון נוסף: 0523940527

דוא"ל נוסף: yotamz@kaye.ac.il

חדר ובניין 135 ראשי

שעות קבלה: בתאום מראש

יחידה: ממו"ש

תפקיד: מרכזן

חדר ובניין ממו"ש ראשי

יחידה: רישום וקבלה

תפקיד: ראש יחידת רישום וקבלה

פקס: 08-6402766

חדר ובניין 121 ראשי

יחידה: תואר ראשון - מזכירויות ביה"ס להכשרה

תפקיד: אחראית בחינות

חדר ובניין 102 ראשי

יחידה: תואר ראשון - ביה"ס להכשרה

תפקיד: מזכירת ראש ביה"ס להכשרה

פקס: 08-6402836

חדר ובניין 105 ראשי

יחידה: כספים

תפקיד: גזברית

פקס: 08-6402770

חדר ובניין 142 ראשי

יחידה: כספים

תפקיד: מנהלת חשבונות

פקס: 08-6402860

חדר ובניין 113 ראשי

יחידה: היחידה לכניסה להוראה, המרכז למוטיבציה והכוונה עצמית

תפקיד: מזכירה

פקס: 08-6402880

חדר ובניין 409 ראשי

שעות קבלה: יום א'-ה' 11:00-9:00, 15:30-14:00

תואר: Ph.D

יחידה: דיקן הסטודנטים, אמנות

תפקיד: מרצה, מדריכה פדגוגית

תפקיד ניהולי: דיקן הסטודנטים

טלפון נוסף: 08-6402737

חדר ובניין משרד הדיקן - חדר 124 בנין ראשי

שעות קבלה: יום ג' 14:00-12:00 בימים אחרים בתיאום מראש

תחומי מחקר ועניין:

אמנות ישראלית,
חינוך ואמנות

השכלה:

תואר ראשון, אוניברסיטת חיפה
תואר שני, אוניברסיטת תל אביב
תואר שלישי, אוניברסיטת בר אילן

יחידה: ספרייה

תפקיד: אחראית מוזיקה ואורקולי

חדר ובניין ספרייה ראשי

יחידה: מינהל לומדים

תפקיד ניהולי: ראש יחידת מינהל לומדים

פקס: 08-6421736

חדר ובניין 121 ראשי

יחידה: אחזקה

תפקיד: עובד אחזקה

פקס: 08-6402775

חדר ובניין משרד אחזקה אחזקה

תפקיד: יועצת לימודים לסיום תואר- שנה ד'

חדר ובניין חדר 11 בבניין הראשי

תפקיד: רכזת משאבי אנוש

חדר ובניין בניין ראשי

יחידה: ממו"ש

תפקיד: מוקדנית ואחראית ציונים

פקס: 08-6413020

חדר ובניין ממו"ש ראשי

יחידה: תואר ראשון - ביה"ס להכשרה

תפקיד: רכזת בחינות ומשובי הוראה

חדר ובניין 121 ראשי

יחידה: רישום וקבלה

תפקיד: יועצת לימודים

חדר ובניין חדר 121 ראשי

שעות קבלה: ימים א’–ה’ , בין השעות 16:00-8:30

תואר: M.Ed

יחידה: מיח"ם, מרכז קורן

תפקיד: מרצה, מנהל מרכז קורן-ג'יטלי

תפקיד ניהולי: מנהל מרכז קורן-ג'יטלי, מרכז קורסי 9-7 בקדם יסודי ("כישורי חיים")

חדר ובניין 1116 מדעים

תחומי מחקר ועניין:

תקשוב
איכות הסביבה

יחידה: ביטחון

תפקיד: מנהל ביטחון

חדר ובניין 2015 אמנות

יחידה: כספים

תפקיד: גזברית

פקס: 08-6402770

חדר ובניין 142 ראשי

יחידה: לשכת הנשיא

תפקיד: ראש לשכת הנשיא

פקס: 08-6402838

חדר ובניין 100 ראשי

יחידה: אחזקה

תפקיד: עובד אחזקה

חדר ובניין משרד אחזקה אמנות

יחידה: כספים

תפקיד: ראש מדור גזברות

פקס: 08-6402770

חדר ובניין 142 ראשי

תואר: P.hD

יחידה: תואר ראשון - ביה"ס להכשרה, בית הספר היסודי, היחידה לכניסה להוראה, סטאז'

תפקיד: מרצה

תפקיד ניהולי: ראש בית הספר להכשרה

דוא"ל נוסף: estishm@gmail.com

חדר ובניין 105 ראשי

שעות קבלה: בתיאום מראש ביום שני 17:00-15:00

תחומי מחקר ועניין:

פיתוח זהות מקצועית של מתמחים דרך תהליך החונכות, הערכה

השכלה:

B.Ed – התמחות ראשונה במתמטיקה, התמחות שניה ביישומי מחשב
M.Ed – מנהל החינוך
M.A – התנהגות ארגונית

פרסומים ועשייה:

התמחות מקצועית:

מדריכה מחוזית – התמחות וכניסה להוראה
מדריכה ארצית – התמחות וכניסה להוראה
אחראית על תהליך הערכת המתמחים לקראת קבלת רישיון הוראה

יחידה: רכש

תפקיד: אחראי מחסן ואינוונטר

חדר ובניין מחסן ציוד

יחידה: בטיחות

תפקיד: ממונה בטיחות

פקס: 052-4220271

חדר ובניין קרוואן

יחידה: מיחשוב

תפקיד: טכנאי מחשבים

חדר ובניין 135 ראשי

יחידה: תואר ראשון - מזכירויות ביה"ס להכשרה

תפקיד: מזכירה, מרכזת קורסי עזרה ראשונה

פקס: 08-6402876

חדר ובניין 133 ראשי

יחידה: המשרד לקשרי חוץ ולפיתוח משאבים

תפקיד: מזכירה

חדר ובניין 2001א' אמנות

יחידה: רכש

תפקיד: עובדת יחידת רכש

פקס: 08-6402765

חדר ובניין 112 ראשי

תואר: Ph.D

יחידה: מקרא, לשכת הנשיא

תפקיד: מרצה

תפקיד ניהולי: משנה לנשיא המכללה

פקס: 08-6402868

חדר ובניין 100, לשכת הנשיא, בניין ראשי

תחומי מחקר ועניין:

מקרא וחינוך

יחידה: אחזקה

תפקיד: עובד אחזקה

חדר ובניין משרד אחזקה

תואר: Ph.D

יחידה: בית הספר להתפתחות מקצועית (השתלמויות), חינוך

תפקיד: מרצה

תפקיד ניהולי: ראש בית הספר להתפתחות מקצועית

פקס: 08-6402888

חדר ובניין 131 ראשי

תחומי מחקר ועניין:

חינוך
דמוקרטיה

יחידה: מנכ"ל

תפקיד ניהולי: מנכ"ל המכללה

פקס: 08-6402786

חדר ובניין 108 ראשי

שעות קבלה: לפי תיאום מראש עם ענת אלבז 08-6402715

יחידה: מכינה קדם אקדמית לבגרות

תפקיד: ראש מדור מכינה

חדר ובניין 301 ראשי

תפקיד: מנהלת משאבי אנוש

חדר ובניין בניין ראשי

יחידה: דיקן הסטודנטים

תפקיד: מזכירה

חדר ובניין 123 ראשי

יחידה: בית הספר להתפתחות מקצועית (השתלמויות)

תפקיד: מזכירה

פקס: 08-6402888

חדר ובניין 131 ראשי

יחידה: שירות פסיכולוגי

תפקיד: עו"ס

תפקיד ניהולי: שירות פסיכולוגי

חדר ובניין בנין אמנות, חדר 2016

שעות קבלה: ימים ראשון ושני 15:00-8:00

תפקיד: מזכירת ביה"ס ללימודים מתקדמים

חדר ובניין 128

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן