קורסים אקדמיים במסלול מדעים

קורסים אקדמיים במסלול מדעים

במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי יש מספר קורסים העוסקים בנושא קיימות, איכות הסביבה ואקולוגיה.
בקורסים אלו הסטודנטים לומדים ידע מדעי רלוונטי לתחום והנחייה פדגוגית רלוונטית.
הקורסים מתקיימים במסלול לגיל הרך, היסודי והעל יסודי.

 

 • מדעי כדור הארץ
 • קיימות
 • יסודות הבוטניקה
 • מורפולוגיה ואנטומיה של הצמח
 • אקולוגיה ואיכות הסביבה

קורס בינתחומי במדעים

 

לקורס הבינתחומי שני היבטים:

 1. הקורס יילמד בהתאם לתפיסה ההוליסטית של המדע. לפי תפיסה זו, במדע מתקיימת אינטגרציה בין תחומי דעת מדעיים שונים תוך התקיימות קשרים הדדיים עם תחומי דעת טכנולוגיים ותחומי דעת חברתיים.
  גישה זו תואמת את התוכנית הלימודים "מדע וטכנולוגיה" של משרד החינוך לחט"ב ולביה"ס היסודי.
  להדגמת התפיסה ההוליסטית של המדע נבחר הנושא הטכנולוגי "התפלת מים" ובו יילמדו באופן אינטגרטיבי פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, איכות הסביבה, טכנולוגיה והיבטים חברתיים.
 2. הקורס ישמש ללימוד והדגמה (Modeling של שיטת הוראה בינתחומית: בהוראת הקורס ישתפו פעולה מומחים מתחומי דעת שונים תוך הפעלת שיטות לימוד מגוונות).

נושא רב-תחומי:
נושא התפלת המים יילמד כדוגמא לנושא בינתחומי הכולל היבטים כימיים, פיזיקליים, ביולוגיים, טכנולוגיים וחברתיים. יושם דגש על פתרון בעיות, תוך הסתייעות בתחומי הדעת השונים. במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים לשיטות שונות להתפלת המים, למאפיינים ולתהליכים המתקיימים בכל שיטה.

פירוט תכני הלימוד:

נושאים: ההיסטוריה של התפלת מים במדינת ישראל. הרכב מים מסוגים שונים: מי-ים, מי ברז, מים מותפלים, מים מליחים, מים מתוקים. טכנולוגיות ושיטות התפלה שונות: באמצעות ואקום, אידוי וזיקוק, ממברנות. משק המים בישראל בדגש על הכנרת וההשלכות על טיב ואיכות המים, ניקוי וניטור מים באמצעים ביולוגים, היבטים של איכות סביבה, היבטים חברתיים.
עקרונות ומושגים מדעיים: טמפרטורה, אנרגיית חום, לחץ גז, סולם צלסיוס, סולם קלוין, כמות חום כמוס, קיבול חום, לחץ אוסמוטי, התיאוריה הקינטית של הגזים, משוואת הגז האדיאלי, דיפוזיה, אוסמוזה, לחץ בנוזל.

 

מדעי כדור הארץ

 

מטרות:

 • חשיפה לנושאים עיקריים בתחום
 • הכרת עזרי הוראה ודרכי הפעלת התלמידים
 • חשיפה לסביבת למידה/הוראה מתוקשבת

פירוט תכני הלימוד:

 1. מקומו של כדור הארץ ביקום, היווצרותו ותולדתו. מרכיבים וחוקים במערכת השמש, גלקסית שביל החלב. היווצרות יסודות כימיים ואבולוציה של כוכבים.
 2. גיאולוגיה – שיטות מחקר גיאולוגיים, סוגי סלעים והיוצרותם, גאוכרונולוגיה – שיטות לקביעת גיל החומר.
 3. פעילות טקטונית – יבשות ולוחות טקטוניים, סיבות לתזוזת הלוחות, היווצרות הרים ועמקים. הרי געש ורעידות האדמה. תולדות היבשות. גאומגנטיות. פעילות טקטונית על פני כוכבי לכת אחרים – הירח, מאדים, כוכב חמה.
 4. אטמוספירה – הרכב כימי, לחץ האוויר, שכבות האטמוספירה (טרופוספירה, מזוספירה, סטרטוספירה, תרמוספרה), שכבת האוזון – היווצרותה ויציבותה.
 5. מאזן האנרגיה על פני כדור הארץ, אנרגית השמש, חום פנימי של כדור הארץ והתפרקות רדיואקטיבית. אפקט החממה – על פני כדור הארץ ועל פני כוכבי לכת אחרים (נוגה, מאדים, צדק).
 6. אקלים – סיבות לעונות השנה, עונות השנה על פני כוכבי לכת אחרים, אקלים על פני הירח. רוחות על פני כדור הארץ וכוכבי לכת אחרים. אזורי אקלים שונים, מדבריות. סערות אטמוספריות – ציקלונים ואנטיציקלונים, הוריקנים, טיפונים, סופות אבק וכד'.
 7. שינוים גלובליים באקלים – תקופות קרח והתחממות, השפעת האדם על האקלים.
 8. אינטרנט כסביבת למידה והוראה: מאגרי מידע (רעידות אדמה, התפרצויות הרי געש, מזג האוויר, צילומי כדור הארץ בתחומי קרינה שונים) ופעילויות חקר מתוקשבות, קורסים מקוונים.

 

 

קורס קיימות

 

מטרות:

 • היכרות עם מושגי היסוד ותהליכים בקיימות וסביבה תוך דגש על סוגיות קיימות בנגב.
 • חשיפה לפרויקטים קהילתיים חברתיים-סביבתיים.
 • פיתוח מודעות סביבתית ואיזון בין צרכי הפרט והסביבה.
 • מעורבות בתהליכים המובילים לשינוי במסגרת 'מכללה ירוקה'.

פירוט תכני הלימוד:

 1. מהי סביבה?
 2. קיימות והמשבר סביבתי.
 3. קיימות עירונית.
 4. קהילות מקיימות בבאר-שבע.
 5. מגוון ביולוגי.
 6. פיתוח, תעשייה ואוכלוסייה מקומית.
 7. תרבות הצריכה ומרחבי צריכה.
 8. המכללה כסביבה וסביבת המכללה.

 

 

יסודות הבוטניקה

 

מטרות:

 • למידת יסודות הבוטניקה.
 • הכרת צמחים נפוצים.
 • הכרת דרכי הוראה המתאימות לבוטניקה (ראה סעיף דרכי הוראה).
 • לעורר יחס חיובי לצומח ולצמחים.

פירוט תכני הלימוד:

 1. מחזור החיים של הצמח – הפרח ודרכי האבקה, הפרי ודרכי הפצה, הזרע ותנאי נביטה.
 2. הצמח וחלקיו (תפקודם של חלקי הצמח העיקריים) – העלה, השורש והגבעול- מבנה מורפולוגי ותפקיד. התאמת צמחים לתנאי יובש.
 3. עקרונות מיון במכוסי-זרע, הכרת משפחות חשובות של מכוסי זרע.
 4. עקרונות הגדרת צמחים בעזרת מגדיר.

 

 

מורפולוגיה ואנטומיה של הצמח

 

מטרות:

 • למידת האנטומיה של הצמח והיכרות בסיסית עם תהליכים פיזיולוגיים בצמח.
 • העמקת הבנת המיון בעולם הצומח – ירודים, חשופי זרע, מכוסי זרע, חד-פסיגיים ודו-פסיגיים.
 • הקניית מיומנות העבודה במיקרוסקופ.
 • לעורר יחס חיובי לצומח ולצמחים.

פירוט תכני הלימוד:

 1. מבנה התא הצמחי ואברוניו.
 2. רקמות צמחיות.
 3. אנטומיה של העלה, הפיוניות ותהליך הדיות.
 4. אנטומיה של הגבעול ודרכי הובלה בצמח.
 5. אנטומיה של השורש ותהליך קליטת המים.
 6. התאמת צמחים לתנאי מדבר (העמקה).

 

 

אקולוגיה ואיכות הסביבה

 

מטרות:

 • לימוד אקולוגיה, איכות הסביבה וקיימות בסביבות הוראה מקוונות ושיתופיות בסביבה רב-תרבותית

 

תיאור הקורס:

קורס שנתי מקוון שנועד ללמד אקולוגיה ואיכות הסביבה וליצור ערוצי תקשורת מקצועיים בחברה מרובת תרבויות. במסגרת הקורס נעבוד בסביבות מקוונות שיתופיות. מקוונים בפלטפורמות שנמצאות בשימוש במערכת החינוך.

 

הנושאים המרכזיים הנלמדים:

 •  אקולוגיה   
  מבוא לאקולוגיה, הגדרת האקולוגיה, מטרות המחקר האקולוגי, רמות אירגון, גורמים אביוטיים וביוטיים.
  מערכות אקולוגיות, הפרת איזון, מאזן חומרים, מאזן ביוטי, הפרות על ידי פעילות האדם: דוגמאות: סכר אסוואן, אגם ויקטוריה, האגמים הגדולים בצפון ארה"ב.
  אנרגיה ומזון במערכות אקולוגיות; מקורות, ייצור ראשוני גולמי, זרימת האנרגיה, מארגי מזון ואנרגיה, פירמידה אקולוגית: ביומסה, אנרגיה, מספרית.
  יחסי גומלין בין גורמים ביוטיים: הדדיות: סימביוזה ופרוטוקואופרציה, נויטרליזם, קומנסליזם, התערבות: אמנסליזם, טפילות, טריפה, אללופטיה, תחרות תוך וחוץ מינית.
  סוקצסיה: מה בין סוקצסיה לאבולוציה, טור סוקצסיוני, סוקצסיה ראשונית ומשנית.
  התערבות האדם בטבע: החקלאות, בקרה ביולוגית, קוטלים למיניהם.
 • איכות סביבה  
  מים: מקורות המים בישראל, שימושי המים לאדם, אמצעים להגדלת פוטנציאל המים, מקורות לזיהום המים, איכות המים, צריכת חמצן ביוכימית, זיהום הים, טיהור מי-שפכים,.
  אוויר: מבנה האטמוספרה, זיהום האוויר, מקורות לזיהום האוויר על ידי האדם, חומרים מזהמים,:CO2, גופרית, חנקות, תחמוצות, חלקיקים, תקני זיהום אוויר, בקרת זיהום אוויר, השפעת מזהמי אוויר על בריאות האדם, נזקי זיהום אוויר על מערכות אקולוגיות, אפקט החממה, החור באוזון.
  פסולת מוצקה: הגדרות, פסולת ביתית, נתונים בישראל, צמצום בצריכת משאבים, דרכי הטיפול בפסולת: הפחתה במקור, שימוש חוזר, מחזור ועוד. הפרדת פסולת לשני זרמים, דרכי הפקת אנרגיה מפסולת מוצקה, חקיקה תומכת.
  קרינה, קול ורעש: מטרד רעש, גלי קול, תדירות, מדי רעש, ההשפעה הפיזיולוגית של הרעש על האדם, מקורות הרעש: תעשיה, תחבורה, בנייה, סביבה עירונית, תקנות.
 • קיימות  
  קיימות: הגדרה, דרכים ליישום.
  שרותי מערכות אקולוגיות.
  טביעת הרגל האקולוגית: הגדרה, נתונים, המצב בישראל, שימושים מעשיים.
  התפתחות החשיבה הסביבתית: היכרות עם התפתחות שלוש הגישות בתחום בארץ ובעולם.
  קיימות מקומית: עשרת העקרונות ליישום קיימות ברמה המקומית.
  קהילה: תפקיד האזרח והקהילה ביצירת השינוי, מעורבות, אזרחות פעילה, אקטיביזם.
לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן