קייהילה

קורס חובה לשנה א': קייהילה

קורס שנתי – הנחיות לרישום:

1. רישום לקורס "קייהילה" בהיקף 1 נק"ז במערכת הרישום לקורסים.
2. כניסה לאתר הקורס במודל ולעיין בעמותות ובארגונים השונים בהם ניתן להתנדב.
3. יצירת קשר עם המקום בו רוצים להתנדב.
4. הדפסת טופס דיווח השעות, מאתר הקורס, לפני תחילת ההתנדבות.
5. ביצוע 30 שעות התנדבות במהלך שנת הלימודים והחתמת אחראי ההתנדבות
6. הגשת טופס דיווח השעות חתום באתר הקורס לא יאוחר מהתאריך 30.6.2023.
7. הגשת רפלקציה- הנחיות באתר הקורס.

מי שנרשם לפרויקט קייהילה ולא מבצע את התנדבותו מקבל ציון ‘לא השתתף’ – שיכול להשפיע על ממוצע ציוניו!!

במידה וישנן שאלות או הבהרות נא לפנות לראש מדור מעורבות חברתית מטעם אגודת הסטודנטים של מכללת קיי
דוא"ל: kayehila.ok@gmail.com

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן