מכון אבחון תפקודי למידה – מת"ל מכללת קיי

מכון אבחון תפקודי למידה – מת"ל מכללת קיי

מת"ל היא מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים שפותחה לצורך אבחון סטודנטים ומועמדים להשכלה גבוהה המבקשים התאמות בבחינות וסיוע בלימודים בשל הפרעת למידה ספציפית.

מת"ל נועדה לאבחן את לקויות הלמידה השכיחות – דיסלקסיה, דיסקלקוליה ודיסגרפיה – וכן להעריך את הסבירות לקיום הפרעת קשב ופעלתנות יתר.

מת"ל פותחה במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בסיוע מומחים ללקויות למידה, ובמימון הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה.

אבחון במת"ל מיועד לאנשים שאובחנו בעבר כבעלי לקות למידה או הפרעת קשב ופעלתנות יתר והאבחון שבידיהם אינו תקף,
או לאנשים שיש להם קשיים ניכרים לפחות בתחום אחד מהתחומים האלה: קריאה, כתיבה, תפקודי שפה, חשבון ותפקודי קשב.

 • גיל 16 עד 30
 • שליטה בעברית ברמה של שפת-אם (ניתן לקיים גם אבחוני מת"ל בשפה הערבית).
 • מועמדים להשכלה הגבוהה או תלמידים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה.
 • היעדר מוגבלות הצפויה להפריע להיבחנות באמצעות מחשב (כגון כבדות ראייה, כבדות שמיעה, בעיות מוטוריות).
 • לא נבחנו במת"ל בשלוש השנים האחרונות.
 • כדי להתחיל את תהליך האבחון, יש להכין את המסמכים הבאים כשהם סרוקים בקובץ אחד מאוחד:
  1. יש להוריד את הקובץ הבא, למלא אותו בכתב יד ולסרוק:

  שאלון אישי בלשון זכר – https://tinyurl.com/3sf9k6ka
  או שאלון אישי בלשון נקבה – https://tinyurl.com/45vfv984

  1. מסמכים נוספים שיש לצרף:

  א. תעודות בית ספר – יסודי, חטיבה ותיכון (כל התעודות שברשותך).

  ב. תעודת בגרות או גיליון עדכני של ציוני הבגרות.

  ג. אבחונים קודמים.

  ד. ציון של הבחינה הפסיכומטרית.

  ה. אישורים על זכאות להתאמות בבחינות הבגרות או בבחינה הפסיכומטרית.

  ו. גיליון ציונים עדכני ממוסד הלימודים האחרון.

  ז. כל מסמך אחר שעשוי לשפוך אור על קשייך בעבר ובהווה, כגון: הפניות לאבחון, הפניות לטיפול ולסיוע, הערכות מורים או מטפלים, סיכומי טיפולים, תיעוד רפואי של תרופות.

   

  את כלל החומר יש לסרוק על פי הסדר שנכתב מעלה  לקובץ יחיד ומוקטן.
  ניתן להיעזר באתר הבא לצורך איחוד הקבצים https://www.ilovepdf.com/merge_pdf
  ו
  לשלוח במרוכז למייל:  yaelsmatal@gmail.com

   

  לתשומת לבך, המסמכים לא יוחזרו. מומלץ לשלוח העתק ברור ולשמור את המקור.

 • עלות האבחון – 1,714 ₪התשלום מתבצע בשתי פעימות:
  • 95 ₪ דמי טיפול. את דמי הטיפול יש להעביר יחד עם שליחת החומרים לבדיקת ההתאמה לאבחון. דמי הטיפול לא יוחזרו גם במקרים בהם לא נמצאה התאמה.
  • 1619 ₪ – במידה ונמצאת מתאים לאבחון, יש להסדיר את יתרת התשלום עד המפגש הראשון שיקבע בהמשך.
  • קישור לתשלום
  • בדיקת ההתאמה לאבחון :עם קבלת המסמכים נבדקת התאמת הפונה לאבחון במת"ל. במקרה של אי-התאמה, או אם יש יסוד סביר לשער שקשייך אינם נובעים מלקות למידה, גורם מקצועי מטעם המכון ייצור קשר להמשך בירור.
  • תהליך האבחון כולל שלוש פגישות: שתי פגישות בנות כשעתיים כל אחת, המיועדות לביצוע מבחני מת"ל.
  • מפגש משוב והחזר תוצאות- לאחר השלמת האבחון תתקיים שיחת משוב עם מאבחן מומחה להעמקת הבירור ומתן משוב על תוצאות האבחון ומשמעותן.

  המאבחן קובע את האבחנה הסופית בשאלת קיומה של הפרעת למידה ספציפית וכן את רמת הסבירות לקיומה של הפרעת קשב . האבחנה מבוססת על כל הנתונים שבידי המאבחן, ובהם התפקוד במבחני מת"ל, ההיסטוריה ההתפתחותית והלימודית של הפונה כפי שהיא מתועדת במסמכים המצורפים לפנייה ובשאלון האישי שמילא הפונה, והמידע שנאסף במפגש האישי עם הפונה.

  • מידע חשוב לקראת מפגשי האבחון:
  • יש להגיע עם תעודה מזהה
  • פונים הנוטלים תרופות להפרעת קשב ימנעו לנטילתן ביום האבחון.
  • פונים הלוקחים תרופות כלשהן לטווח ארוך, לא יפסיקו את נטילתן אך ידווחו על כך למאבחנת.
  • יש להקפיד להגיע בזמן. במקרים של איחור יתכן ויהיה צורך לתאם פגישה נוספת בעלות של 180 ₪.
  • חשוב להגיע לכל אחת מהפגישות רעננים וערניים ככל האפשר, אחרי שינה מספקת בלילה הקודם.

  לתשומת לבכם:

  חשוב מאוד לבצע את המבחנים כמיטב יכולתכם, המערכת כוללת סדרה של מדדים לזיהוי ביצוע שאינו משקף את מלוא יכולתו של הפונה. במקרה שהתמונה שתתקבל מן האבחון תהיה מוקצנת או בלתי סבירה, המאבחנת לא תוכל לגבש אבחנה ולהמליץ על התאמות וסיוע, וזאת גם אם יש לכם קשיים אמיתיים.

  • בתום האבחון מופק דו"ח ממוחשב ובו תוצאות התפקוד בכל מבחני מת"ל וחוות הדעת של המאבחן. בחוות הדעת מצוינת האבחנה הסופית בשאלת קיומה של הפקעת למידה ספציפית וכן הערכה בנוגע לסבירות קיומה של הפרעת קשב, ובהתאם ניתנות המלצות למתן התאמות בבחינות אקדמיות ולמתן סיוע במהלך הלימודים.אבחון יהיה תקף לחמש שנים, ולאחר מכן הדרישה לאבחון חוזר תהיה נתונה לשיקול דעתו של המוסד שאליו נמסר האבחון.
 • לכל פונה שמורה האפשרות לערער על מסקנות האבחון במת"ל. בקשה לערעור יש להגיש למכון שבו נעשה האבחון בצירוף מכתב המפרט את הסיבות לערעור.
 • בעקבות הפנייה לערעור יעביר מכון האבחון את תיקו של הפונה בשלמותו למכון אבחון אחר של מת"ל, לגיבוש חוות דעת חדשה.
 • מחיר הטיפול בערעור הוא 240 ש"ח, שישולמו ישירות למרכז האבחון האחראי על חוות הדעת החדשה.
 • רחוב עזריאל ניצני 6, באר שבעבניין ראשי – חדר מת"ל
 • שעות מענה טלפוני יינתן בימים א-ה בין השעות 9:00-13:00

  בכל שאלה ניתן לפנות במייל: yaelsmatal@gmail.com

דילוג לתוכן