ועדת האתיקה

ועדת האתיקה

ועדת האתיקה מוסמכת לדון בבקשות לעריכת מחקרים, לבקש תיקונים ו/או הבהרות, כדי לאשר או לדחות את הבקשות.

אישור וועדת האתיקה להצעות מחקר המומלצות ע"י חברי הועדה ייחתם על-ידי יו"ר הוועדה – אם לא יתקבלו התנגדויות לאישור או דרישות לתיקון מצד מי מחברי הועדה.

החלטת ועדת האתיקה הינה סופית ומחייבת.

אישור ועדת האתיקה אינו תקף בכל מקרה שהמחקר נוגד את הוראות החוק, ובכלל זה את הוראותיו של המדען הראשי במשרד החינוך.

קוד-אתי-קיי

נוהל אתיקה

לקוד האתי של מכון מופ"ת.

חברי הוועדה המכהנים:

ד"ר דיתה פישל, יו"ר הוועדה

פרופ' שמיר יונה

פרופ' מארק אפלבאום

ד"ר יהודית זמיר

ד"ר ארנון בן ישראל

ד"ר אורית הוד שמר

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן