ועדת אתיקה

ועדת אתיקה

ועדת האתיקה מוסמכת לדון בבקשות לעריכת מחקרים, לבקש תיקונים ו/או הבהרות, כדי לאשר או לדחות את הבקשות.

אישור וועדת האתיקה להצעות מחקר המומלצות ע"י חברי הועדה ייחתם על-ידי יו"ר הוועדה – אם לא יתקבלו התנגדויות לאישור או דרישות לתיקון מצד מי מחברי הועדה.

החלטת ועדת האתיקה הינה סופית ומחייבת.

אישור ועדת האתיקה אינו תקף בכל מקרה שהמחקר נוגד את הוראות החוק, ובכלל זה את הוראותיו של המדען הראשי במשרד החינוך.

קוד-אתי-קיי

נוהל אתיקה

טופס לקבלת אישור אתי לעריכת מחקר

נהלים לקבלת אישור אתי לעריכת מחקר

חברי הוועדה המכהנים:

  • פרופ' חיה קפלן, יו"ר הועדה
  • ד"ר מירב אסף
  • ד"ר שרון שטיינברג
  • ד"ר חיים דיהי
  • ד"ר אריק שגב
  • ד"ר סאלח אבו חמד

 

 

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן