בשביל(י) ההכשרה להוראה ניתוח בניחוח פילוסופי של התוכניות להכשרת מורים

בשביל(י) ההכשרה להוראה ניתוח בניחוח פילוסופי של התוכניות להכשרת מורים

בשביל(י) ההכשרה להוראה ניתוח בניחוח פילוסופי של התוכניות להכשרת מורים

שלמה בק | 2014 | הכשרת מורים

ספר זה נכתב מתוך תחושה עזה של דאגה לעתידה של הכשרת המורים בישראל. זה למעלה משלושים שנה אני מעורב בהכשרת המורים בישראל. במהלך השנים הייתי מורה לפילוסופיה של החינוך (במספר מכללות ואוניברסיטאות), נושא תפקידי ניהול במכללות (ראש מסלול הכשרה, סגן נשיא מכללה לעניינים אקדמיים, נשיא מכללה), ראש פורום נשיאי המכללות (רמ"א), מורה למורי מורים )מכון מופ"ת( וחוקר, וכמו כן הייתי חבר בוועדות רבות של משרד החינוך ושל המועצה להשכלה גבוהה. לאור ניסיוני רב השנים והיכרותי המעמיקה עם המערכת, אני מעריך שמערכת החינוך בישראל ובמדינות מערביות רבות פוסעת לכיוון שאינו נכון, ושהכשרת מורים ראויה לשמה נמצאת בסכנה. זוהי חובתי, כאיש מקצוע וכאזרח, להבין את הסיבות למצב זה ולהציע דרכים לשינויו.

לספר זה שתי מטרות מרכזיות. האחת היא להציע מטא-תאוריה של הכשרת מורים שתאפשר דיון פורה בהיבטיה השונים. למטא-תאוריה זו, שתוצג בפרק השני, שני מאפיינים הקשורים זה לזה. מצד אחד היא תיאורית, במובן זה שהיא מציעה קבוצה של מושגים ורעיונות שניתן להשתמש בהם כדי לנתח תוכניות להכשרת מורים, לדון בתכונותיהן ולהעריך את נקודות החוזק והחולשה שלהן. מצד שני, יש לה פן נורמטיבי הניכר באופן שבו היא בוחנת ומעריכה את המחויבויות המוסריות של התוכניות. פן זה מוצדק משום שלחינוך יש ממד נורמטיבי מהותי שלא ניתן להתעלם ממנו. לטענתי מספר תוכניות להכשרת מורים עדיפות על פני אחרות בשל עמדותיהן הנורמטיביות. מטרתו השנייה של הספר היא לעודד את הקורא לחשוב מחדש על השקפתו שלו בנוגע לחינוך, להוראה ולהכשרת המורים. כגירוי לתהליך אציע את הרעיונות שלי בסוגיות אלה.

הספר, כפי שמגלה תת-הכותרת שלו, נכתב מנקודת מבט פילוסופית. אך אין מדובר בחקירה פילוסופית לשם עצמה. הספר אינו מבקש להציג תאוריה פילוסופית חדשה, אלא להציע תרגיל בפילוסופיה יישומית. פילוסופיה מבחינתי אינה רק בניית תאוריות-על גדולות, אלא גם ניתוח ביקורתי של מערכות של אמונות. הגישה הבסיסית היא ספקנית. כל רעיון צריך להיבחן ויש לברר את מידת ההיגיון שבו. מחקר כזה מעיד על הרלוונטיות והחשיבות של הממד הפילוסופי לעשייה החינוכית, כמו גם על חיוניותו של ממד זה, שבלעדיו אין כל אפשרות לקיים דיון רציני בסוגיות של חינוך, הוראה והכשרת מורים.

הספר מציע הבניה פילוסופית של המסגרת המושגית של מספר גישות להכשרת מורים, באופן שמאפשר לדון בהן ולבקר אותן. היבט מרכזי של הבניה זו הוא העיקרון שכדי לראות את מלוא החיוניות של כל אחת מהגישות, הכרחי להתבונן בביטוייהן המעשיים, או במקרה שלנו, בתוכניות להכשרת מורים שמושתתות עליהן. כך, גם אם הניתוח התאורטי כשלעצמו עשוי להיראות מרוחק למדי מהעשייה, הוא מאפשר להציג קשת רחבה של תוכניות הכשרה. חשוב לראות את היחסים המורכבים בין התאוריה למעשה, הן משום שהתאוריה תופסת מקום מרכזי בתוכניות להכשרת מורים, והן משום שבחינת התאוריה לאור המעשה מאפשרת הערכה מחודשת של התאוריה לפי השלכותיה המעשיות.

על הספר ופתח דבר

הוצאה לאור

מכון מופת

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן